L'Auditoria Ciutadana que es fa cada any a la Bisbal del Penedès.

La Bisbal del Penedès impulsa la tercera Auditoria Ciutadana

Deu veïns escollits a l'atzar poden consultar la comptabilitat municipal

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès és un dels pocs que permet que diversos ciutadans puguin fiscalitzar la seva comptabilitat municipal. L'Auditoria Ciutadana és un mecanisme que es va incloure dins el Reglament d'Organització Municipal (ROM), aprovat el 2017, i permet que deu veïns escollits per sorteig puguin consultar documentació com ara factures o altra informació relacionada amb els comptes del consistori.

Aquesta iniciativa es fa durant els quinze dies previs a la Comissió de Comptes, que enguany tindrà lloc el 21 d'agost. Aquestes deu persones han rebut un dossier amb el pressupost del 2019 i la Memòria del Compte General. A més a més, podran assistir a la mateixa Comissió de Comptes.

«Un acte de transparència»

Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal, creu que aquesta és una iniciativa que suposa «un acte de transparència per part del govern»  però que, alhora, «pot ajudar al fet que les persones que no estan gaire familiaritzades amb el funcionament d'un ajuntament, puguin adonar-se de la seva complexitat i de com funciona un pressupost municipal».

A més de l'Auditoria Ciutadana, el ROM del 2017 contempla que els veïns puguin emetre preguntes perquè siguin contestades als plens, i defineix els mitjans d'informació sobre la gestió municipal adreçats a la ciutadania, com poden ser la revista municipal, el web i les xarxes socials, eBando, la cartelleria, o la convocatòria de processos de participació ciutadana.


Comentaris