El Castell de Calafell tindrà nova il·luminació

L'Ajuntament museïtzarà els espais de la fortalesa i l'entorn que encara no ho estan

L’Ajuntament de Calafell està preparant un projecte per fer una nova il·luminació del Castell de la Santa Creu, l’element més monumental i visitat del patrimoni històric local. Per a la nova il·luminació s’usarà tecnologia led, que permetrà un important estalvi econòmic i, a la vegada, fer il·luminacions artístiques o commemoratives de la fortalesa. L’actual il·luminació ha quedat obsoleta tecnològicament, té un elevat consum elèctric i presenta un munt de deficiències i avaries, que costen força diners, tot i ser pegats.

Segons indica l’alcalde, Ramon Ferré, «el Castell ha esdevingut, fins i tot més que la Ciutadella Ibèrica, el principal argument patrimonial del nostre municipi i cal posar-lo al dia perquè mantingui i incrementi el seu atractiu turístic».  L'Ajuntament també està preparant un projecte de museïtzació de la zona de sitges medievals, situada als peus de la fortalesa, al vessant de la Bòbila. Les actuacions previstes es completaran amb una intervenció a l’interior de l’església del Castell. Es tracta de protegir les pintures murals, que pateixen un cert deteriorament a causa d’una il·luminació inadequada.

Reparació de la teulada del consistori

L’Ajuntament de Calafell també ha informat que ha tret a contractació les obres de reparació de la teulada del seu edifici principal, situat a la plaça de Catalunya.  La coberta presenta un important deteriorament, que fa inexcusable fer-hi una actuació.

El projecte, elaborat pels serveis tècnics municipals, està pressupostat en 78.500 euros. «No és un problema de seguretat, sinó de goteres i filtracions, que estan afectant el cel ras de la segona planta de l’Ajuntament», ha explica el regidor de Serveis Urbanístics, Miguel Ángel Perín, que afegeix que s’aprofitarà l’obra per renovar les conduccions que discorren pel fals sostre i solucionar els problemes de climatització d’aquesta planta.

L’edifici de l’Ajuntament data de finals del segle XIX i s’hi han fet remodelacions i reparacions al llarg del segle XX, però no s’ha fet mai una reparació completa de la coberta. Una altra necessitat que es cobrirà és la manca de barana en el tram d’escala que va de la segona planta a la teulada. Aquestes escales estan desprotegides i, tot i que no són d’accés pel públic, s’usen per accedir precisament a la coberta, on hi ha equips de telecomunicacions.