Posen comptadors als pous d'aigua de la Bisbal del Penedès per detectar incidències

D'aquesta manera, els operaris d'Aqualia poden reaccionar de manera més precisa

 

El pou d'aigua de la Miralba, a la Bisbal del Penedès. | Ajuntament de la Bisbal del Penedès

 

L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha informat que s'han instal·lat comptadors a la sortida dels pous d'aigua del Manyé, la Masieta i Can Gordei. L'objectiu d'aquesta acció és millorar el control de l'aigua que es treu de cada pou i fer més eficaç la seva distribució a la xarxa del municipi. També s'han posat comptadors a la sortida dels dipòsits de l'Esplai, Can Gordei I, Can Gordei II, el Priorat i la Miralba, així com al rebombament del carrer del Besòs, a Can Gordei.

 

El consistori va aprovar el passat 31 d'agost, per Junta de Govern, l'adjudicació a Aqualia del contracte per posar comptadors per controlar els cabals subministrats en alta, per un import de 39.780 euros, dels quals 12.650 es paguen amb una subvenció de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i 27.139, amb el superàvit del pressupost de l’any 2017. El passat setembre, un tall d'aigua va durar més de 24 hores en algunes zones del municipi, provocant la indignació de molts veïns. El consistori va fer una auditoria externa de la situació. 

 

Més control dels cabals aportats

Des de l'Ajuntament han apuntat que la instal·lació d’aquests comptadors ha de permetre «un control exhaustiu dels cabals aportats a les diferents xarxes del municipi i optimitzar el rendiment tècnic del servei, ja que tenen la capacitat d’enviar via internet els consums, de forma instantània, i analitzar el consum, així com detectar possibles fuites». D’aquesta manera els operaris d’Aqualia poden actuar allà on cal de forma més ràpida i precisa.

 

A més a més, s’han instal·lat alarmes als dipòsits que permetran enviar avisos de nivells mínims al telèfon dels operaris, amb la finalitat d’evitar possibles problemes de subministrament. L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que «es tracta d’una inversió que era necessària per millorar l’eficiència de les instal·lacions i per poder tenir un control més rigorós i concret sobre el subministrament d’aigua al municipi».

 

També et pot interessar:

La Bisbal del Penedès posa dues barbacoes al parc d'esbarjo del Priorat.