Cunit ofereix ajuts per les despeses de transport dels alumnes que estudiïn fora

La convocatòria per fer les sol·licituds s'obre aquest 27 de febrer

L'Ajuntament de Cunit ofereix ajuts per finançar el transport a aquells alumnes que cursin estudis reglats no obligatoris a fora del municipi, és a dir els que facin cicles formatius o estudiïn a la universitat. Els ajuts són per aquest curs escolar 2019-2020, i la convocatòria per sol·licitar-los s'obre aquest dijous 27 de febrer i es tanca el 12 de març. Les sol·licituds s'han de fer a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament o mitjançant la seu electrònica.

Requisits per poder rebre l'ajut

Les bases de la convocatòria i la documentació que cal presentar es poden consultar en aquest enllaç. Entre els requisits necessaris per accedir als ajuts hi ha el d'estar empadronat a Cunit amb un mínim de tres mesos d'antiguitat, estar matriculat durant el present curs escolar en ensenyaments reglats no obligatoris fora del municipi (sempre que aquests no es puguin fer a Cunit), haver superat almenys el 70% dels crèdits matriculats el curs anterior o no percebre cap altre ajut provinent d'altres administracions per aquest servei. 

Segons el consistori, els alumnes que rebin l'ajut hauran de justificar la subvenció presentant els títols o abonaments de transport adquirits i validats a partir del 26 de febrer del 2020, que és la data de publicació de la convocatòria al BOP de Tarragona. Els justificants s'hauran de presentar els primers deu dies hàbils del mes de juliol.

 

Imports màxims de la subvenció

L'import màxim que se subvencionarà dependrà de la distància entre Cunit i el municipi on hi hagi el centre educatiu. Així, per una distància d'entre zero i quinze quilòmetres es donarà un ajut màxim de 85 euros. De setze a 30 quilòmetres, l'ajut serà de fins a 127 euros. Entre els 31 i els 60 quilòmetres es podran rebre fins a 169 euros, mentre que per més de 60 quilòmetres la subvenció pot ser d'un màxim de 211 euros. L'Arboç és un altre dels municipis de la comarca que ofereix aquesta mena d'ajuts.

"👺 Tots els premiats del Carnaval 2020 del Vendrell" "Calafell segueix reclamant descomptes per la C-32 davant el silenci del Govern"