Vista del Castell de Calafell.

Es dissol l'organisme autònom Fundació Castell de Calafell

La plantilla s'integrarà a l'Ajuntament a partir de l'1 de gener del 2020

L'Ajuntament de Calafell ha aprovat, al ple extraordinari d'aquest dimarts 29 d'octubre, la dissolució de l'organisme autònom Fundació Castell de Calafell, les funcions del qual seran assumides pel mateix consistori a partir del dia 1 de gener del 2020. De la mateixa manera, el personal de l'organisme, així com els seus béns, passaran a integrar-se dins l'Ajuntament de Calafell. Calafell ja va dissoldre a principis del 2017 el Patronat de Turisme. 

Des del govern local han remarcat que, des de feia un temps, l'organisme ja funcionava com un departament més del consistori, amb el qual la seva autonomia havia deixat de tenir sentit. Un altre motiu esmentat és el fet que, amb la seva eliminació, «ja no caldrà continuar atenent obligacions periòdiques d'informació previstes en la normativa d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera», com ara la inscripció en registres públics o subministrar informació financera a administracions superiors.

Creada l'any 1982

La Fundació Castell de Calafell va ser creada, com una fundació pública municipal, el desembre del 1982 amb la missió de vetllar pel patrimoni històric, arqueològic i documental de Calafell. El 2005 es va reconvertir en organisme autònom. Des de l'Ajuntament han destacat que, al llarg dels anys, del seu consell rector n'han format part alguns noms destacats de la cultura local, com Carlos Barral o Joan Colet.

L'alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha apuntat que aquest pas «no minva el compromís d'aquest Ajuntament amb el patrimoni històric local, sinó que és una oportunitat per promocionar-lo i conservar-lo encara més, i convertir-lo realment en un reclam turístic, que ja era un dels objectius de la Fundació quan es va crear». La dissolució va ser aprovada al ple per unanimitat. Al ple d'aquest dimarts també es va aprovar delegar a BASE de la Diputació de Tarragona noves competències de cobrament de tributs en via executiva, és a dir, quan hi ha impagament. Això permetrà que es pugui actuar contra els morosos que paguin impostos a Calafell, però resideixin a altres províncies.


Comentaris