La policia de Calafell, fent classes sobre l'ús del patinet elèctric.

La policia de Calafell ensenya l'ús correcte del patinet elèctric als alumnes d'institut

Els agents expliquen quin és el codi de circulació d'aquests vehicles

L'increment de l'ús del patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal similars ha obligat les administracions a adaptar les ordenances de circulació existents, per aconseguir una correcta convivència amb els altres vehicles i els vianants. Per tal que els més joves coneguin bé quines són les normes que regeixen l'ús d'aquests vehicles, la policia de Calafell està fent sessions informatives als instituts del municipi.

Són classes orientades als alumnes que estan a punt de fer, o ja han fet, setze anys (quart d'ESO), ja que són els que poden usar els patinets elèctrics a la via pública sense que els hagi d'acompanyar o supervisar un adult. Els agents expliquen quines són les normes que cal seguir per circular amb aquests vehicles per la via pública, tenint en compte la regulació que es va fer a principis del 2019.

Canvis a la normativa

A més a més, el mes de gener entraran en vigor diferents canvis, amb el qual les sessions serveixen per posar al dia els estudiants sobre la nova normativa. Alguns dels aspectes a tenir en compte és que no es pot circular a menys d'un metre de les façanes dels edificis on hi ha portals i escales d'accés. Tampoc es pot circular per voreres de menys de cinc metres, i no es poden sobrepassar els 10 km/hora quan es va per carrers de vianants o voreres grans.

Tampoc es pot circular per vies fora del nucli urbà ni es poden usar auriculars, i no es té prioritat sobre els vianants. Per travessar els passos de vianants, a més, cal fer-ho a peu. Els patinets elèctrics han tingut un auge els últims anys, raó per la qual els ajuntaments han hagut d'adaptar les seves normatives de circulació.


Comentaris
paqui
En Reus te multan con 600 euros y se quedan tan campantes. Pero con la regidora de derechas del partido Ara Reus que dirige a la policía no me extraña.