Mobles al carrer de la Cerdanya, al Vendrell.

El Vendrell demana a les entitats que detectin les principals mancances en convivència i civisme

S'han repartit enquestes a més de 200 entitats del municipi

L'Ajuntament del Vendrell ha reactivat aquest mes de febrer el Consell Municipal per a la Convivència i el Civisme, un òrgan consultiu que impulsa el departament de Participació Ciutadana, transversalment amb altres àrees del consistori. El consell, que vol ser un espai de treball conjunt entre l'administració i els ciutadans, farà la seva primera reunió el mes de març, però durant aquest mes de febrer ja s'ha impulsat una primera actuació de diagnosi.

Així, entre els dies 5 i 23 de febrer es repartiran enquestes a 210 entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats en les quals es demanà que es detectin «les fortaleses i mancances en el marc de la convivència i el civisme» que té el Vendrell. Les enquestes també han de servir perquè totes les entitats que estiguin interessades a prendre part al consell ho comuniquin. L'Ajuntament ha demanat a les entitats que facin arribar l'enquesta a tots els associats.

 

Membres i objectius del Consell de Convivència i Civisme

Els resultats que s'obtinguin serviran com a punt de partida per la primera reunió del consell. Luz Ramírez ha explicat que en aquest nou òrgan consultiu hi poden prendre part representants de cada grup municipal, de les associacions de veïns del municipi, i de les diferents entitats, així com els tècnics assignats per l'Ajuntament, que no tindran vot. El consell té l'objectiu de «fomentar i potenciar el respecte a l'entorn urbà i el compliment de les normes cíviques i el bon veïnatge», segons Ramírez. 

Les seves funcions aniran des de col·laborar en l'elaboració de programes municipals sobre la convivència i el civisme, fins a formular propostes i emetre informes i suggeriments en aquesta matèria. També es farà un seguiment del Pla de convivència i civisme aprovat per l'Ajuntament. El Vendrell pateix a l'espai públic diferents problemes de civisme, relacionats amb la brutícia, les pintades o el mal ús del mobiliari urbà. Amb aquest òrgan es volen trobar solucions a aquest problema.


Comentaris