Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant aprova el pressupost del 2024 xifrat amb més de 25 milions d'euros

Després de desestimar les al·legacions presentades, s'ha aprovat definitivament els comptes municipals per al 2024

La sessió plenària per aprovar el pressupost ha estat de caràcter extraordinari.
La sessió plenària per aprovar el pressupost ha estat de caràcter extraordinari. | TarragonaDigital
12 de gener del 2024
Actualitzat el 25 de març a les 10:02h

En una sessióplenària extraordinària realitzada aquest dijous, 11 de gener, el Ple de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha donat llumverda definitiva al pressupost municipal per a l'exercici de 2024. Aquest pressupost, inicialment aprovat en la sessió plenària del 30 de novembre de l'any anterior, s'eleva a més de 25 milions d'euros.

Abans de l'aprovaciódefinitiva, en aquesta mateixa sessió extraordinària, convocada per l'alcaldessa Assumpció Castellví, s'han abordat i resolt les al·legacions presentades durant el període d'informaciópública. Les al·legacions provenien del grup municipal de la CUP-AMUNT i de l'Associació de Joves de Vandellòs.

Amb els vots a favor de MésMunicipi, AccióMunicipal, la FIC i el PP, l'abstenció del PSC i el vot en contra de la CUP, s'ha decidit desestimar les tres al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP-AMUNT. Aquestes al·legacions bàsicament reincidien en propostes ja debatudes i desestimades en el ple del 30 de novembre. A més, s'ha desestimatl'al·legació presentada per l'Associació de Joves de Vandellòs, que demanava un increment de la subvenció.

La decisió de desestimar les al·legacions es fonamenta en l'informe emès per l'interventor de l'Ajuntament, el qual estableix que les al·legacions "constitueixen una propostapressupostària que no es fonamenta en cap dels motiusfixats en l'article 170.2 del Text Refós de la LleiReguladora de les HisendesLocals".  Aquest article estableix que només es poden fer reclamacions contra el pressupost per motius com la no ajustada elaboració i aprovació als tràmits legals, l'omissió de crèdit necessari per complir obligacions exigibles o la manifestainsuficiènciad'ingressos respecte a les despeses pressupostades.

Arxivat a