Els Mossos d'Esquadra denuncien per segona cop una empresa de transport marítim a la Ràpita

Una empresa marítima de la Ràpita, denunciada per segona cop i sense solucionar cap problema

L'embarcació no presentava el certificat de navegabilitat ni l'assegurança de responsabilitat civil i tampoc disposava de les mesures de seguretat

Reincidents i amb les mateixes mancances per les quals ja va ser denunciat per primer cop. Aquesta és la situació que es van trobar els Mossos d'Esquadra en enxampar una empresa que realitzava transport marítim de persones per l'interior de la badia de Sant Carles de la Ràpita, la qual no tenia les autoritzacions necessàries i amb deficiències en les mesures de seguretat. 

Els agents van inspeccionar l’embarcació, d’uns 6 metres d’eslora, mentre transportava persones des d’un embarcador no autoritzat fins a una guingueta ubicada sobre un viver de musclos.

Aquest era el segon cop que es trobaven amb la situació, després que el passat 4 de juliol ja va ser denunciada l'empresa de transport marítim. En aquella ocasió es van detectar importants mancances referents als permisos i seguretat dels passatgers, per la qual cosa els agents van requerir al propietari que solucionés les deficiències per tal de poder continuar amb l’activitat.

En la segona inspecció, del passat 5 d'agost, els Mossos d'Esquadra van comprovar que cap de les deficiències havia estat resolta i l'embarcació no presentava el certificat de navegabilitat ni l'assegurança de responsabilitat civil i tampoc disposava de les mesures de seguretat necessàries com armilles salvavides. També es va constatar que la persona que patronejava l’embarcació no disposava de la titulació professional necessària per al transport marítim de persones.

Per aquest motiu, el propietari va ser advertit que pot enfrontar-se a fortes sancions i possibles responsabilitats penals si continua amb l'activitat sense complir tots els preceptes legals.  Les irregularitats detectades es posaran en coneixement dels organismes competents en aquest àmbit com són Capitania Marítima i Ports de la Generalitat de Catalunya.


Comentaris