Constantí incrementa l'IBI i la taxa de recollida d'escombraries

Es va aprovar en el Ple Extraordinari del dimecres, 23 d'octubre

 

Constantí incrementa l'IBI i la taxa de recollida d'escombraries | Google Maps

L'Ajuntament de Constantí ha aprovat en el Ple Extraordinari la modificació de les ordenances fiscals per l'exercici 2020. En aquesta modificació es proposa un increment del 5% de l'IBI als immobles urbans d'ús residuals, l'augment del 15% a la taxa d'escombraries i l'ampliació de les bonificacions en cas de famílies nombroses. S'ha aprovat amb els vots favorables del grup municipal del PSC i els vots en contra de Compromís per Constantí i Junts per Constantí. 

Augment de l'IBI i de la taxa d'escombraries

L'alcalde de Constantí, Oscar Sánchez, ha explicat que durant l'últim mandat «el coeficient de l'IBI s'ha anat reduint per tal que els veïns i veïnes no veiessin augmentat el seu rebut a causa de l'increment de les revisions cadastrals que ha anat fent l'Estat des de l'any 2015». Així, l'Ajuntament ha anat absorbint l'impost mantenint els ingressos en aquest concepte i el batlle apunta que «l'increment mensual del rebut de l'IBI pujarà una mitja d'1 euro mensual».

Sánchez subratlla que si es compara aquesta dada amb els municipis similar a Constantí en població i pressupost, «l'IBI urbà és el més baix de tots amb molta diferència, un -26,47% menys respecte a la mitjana». Un altre impost que s'ha augmentat és el de l'IBI aplicable als 'Béns Immobles urbans d'usos diferenciats al residencial de major valor cadastral', és a dir, aquells amb valor a partir de 170.000 euros, bancs, grans immobiliàries i Fons d'Inversió.

Pel que fa a l'augment de la taxa d'escombraries és d'un 15% ha estat aprovat pels vots favorables de l'equip de govern i en contra de l'oposició. La pujada ve motivada per doble motiu. L'alcalde explica que, per una banda ve per l'increment del 14,56% del cànon de tractament de la Generalitat, i per l'altra, per fer front a l'augment de la tarifa de Sirusa per la inversió de 75 mil euros que s'ha de realitzar a la planta per actualitzar i modernitzar la maquinària i les instal·lacions. Amb la nova taxa, l'Ajuntament assumeix un 5,8% de l'increment del cost d'aquest servei i revalorització de residus que no repercutirà al ciutadà. 

Altres modificacions aprovades durant el Ple fan referència a la taxa d’expedició de documents administratius, la prestació de serveis d’intervenció administrativa de les activitats, el servei de clavegueram, la taxa reguladora de l’entrada i sortida de vehicles a través de les voreres, i la taxa per la tinença, comerç i recollida d’animals domèstics de companyia.

S'amplien les bonificacions en cas de famílies nombroses

La quantia de la bonificació proposada passa de ser fixa a ser progressiva, partint del màxim permès per als immobles de menor valor cadastral —bonificació del 90%— , i es va reduint en 2 trams més —del 60 i el 40% de bonificació—, de forma progressiva, conforme augmenta el valor cadastral de l’habitatge, fins a arribar al límit dels 170.000€, a partir del qual desapareix el benefici fiscal. Per altra banda, els titulars dels immobles, no caldrà que sol·licitin aquesta bonificació, ja que a partir d’ara, s’aplicarà de manera automàtica.

"💦 La depuradora de la Pobla de Mafumet triplicarà la capacitat de tractament" "❗BONES NOTÍCIES: El Morell eixuga tot el deute"