Imatge d'una dona amb un telèfon mòbil

Utilitzar la deixalleria a Altafulla té avantatges

‘Altafulla: redueix, reutilitza, recicla!’: La regidoria de Medi Ambient inicia una campanya per fomentar l'ús de la deixalleria a Altafulla

El millor residu és aquell que no es produeix. Hi ha molts mètodes que ens permeten reduir el nombre de deixalles, però hem de començar per canviar els nostres costums.

En primer lloc, hem de saber que reutilitzar evita haver de tractar el residu, ja sigui dipositant-lo en un abocador, incinerant-lo o fent una despesa energètica en el seu reciclatge. Reutilitzar vol dir donar als residus una 'segona vida', ja sigui complint el mateix objectiu que el producte original, ja sigui donant-los una altra utilitat.

En el context de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Altafulla ha iniciat una campanya de comunicació per a la millora de la reducció de residus centrada en la llei de les 3 R: Reducció, ReutilitzacióReciclatge.

Amb l'eslògan 'Altafulla: redueix, reutilitza, recicla!' com a eix central, es publicaran tres píndoles informatives en format de vídeo que es distribuiran per les xarxes socials amb l'objectiu de seguir augmentant els nivells d'estratègia sobre les 3 R — reduir sempre que sigui possible, reutilitzar com a segona opció, i reciclar com a última —, i fomentar l'ús de la deixalleria en els residus especials.

Donada la situació que un material no es pugui reutilitzar, encara és possible recollir-lo al contenidor pertinent per elaborar altres materials.

Aquest tipus de recollida s'anomena selectiva i permet reciclar gran part de les nostres deixalles. Cal, abans, haver-les dipositat separadament al contenidor corresponent. La recollida selectiva en origen és la base del reciclatge.

És cert que el reciclatge és un procés que implica un consum energètic, però evita haver de donar al residu un tractament finalista, així com la despesa de noves matèries primeres per elaborar els productes que consumim.

Utilitzar la deixalleria a Altafulla té avantatges

El Ple de l'Ajuntament d'Altafulla va aprovar una modificació en l’ordenança fiscal que regula la recollida domiciliària d’escombraries i residus sòlids urbans, que premiarà aquella ciutadania que faci ús de la deixalleria comarcal que s’ubica a Torredembarra i que podria beneficiar-se d’una reducció d’un màxim d’un 15% en el rebut de la brossa de l’any següent.


Com gaudir d'aquesta bonificació?

— En primer lloc, has de descarregar-te el certificat que t'hauran de segellar a la deixalleria.

— S'ha de fer, com a mínim, una aportació anual a la Deixalleria de Torredembarra.

— No es consideraran com a aportacions diferents aquelles que s'hagin realitzat en un mateix dia.

— Només es tindran en compte les aportacions de residus que no disposin de contenidors de recollida selectiva a la via pública. Per tant, a efectes de comptabilitzar residus per a les tarifes d'ús freqüent de la deixalleria, en queden exclosos el paper/cartró, els envasos de vidre, els envasos lleugers, la roba i el calçat, rebuig i orgànica.

— El justificant d'entrada a la deixalleria s'haurà d'emetre a nom de la persona que aporta els residus, fent constar l'adreça de l'habitatge amb dret a bonificació. En cas d'aportar residus en nom d'una altra persona, caldrà deixar-ne constància al certificat d'aportació de residus.

— Només es comptabilitzaran les aportacions de residus d'un pes mínim de 5 kg respecte al pes total conjunt de tots els residus aportats.

— Cada aportació de residus no serà divisible, de manera que només podrà ser assignada a un habitatge.

— La sol·licitud s'haurà de tramitar anualment, es presentarà durant el mes de desembre i tindrà efectes sobre la taxa a liquidar l'any següent.

No et quedis enrere i forma part del canvi. Utilitza la deixalleria i els sistemes de reciclatge i col·labora en la lluita per la cura del medi ambient.


Comentaris