L'ajuntament assumirà el cost íntegre de la intervenció

La Pobla de Mafumet inicia les obres de renovació del carrer Major i Nostra Senyora de Montserrat

Es tracta d'un canvi radical per «adaptar les vies als nous temps» | Se soterraran cables i es renovarà l'enllumenat, entre altres mesures

La Pobla de Mafumet millora els serveis de subministrament d'aigua, llumgas dels carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat, a través d'un projecte de reforma integral tant de l'aspecte exterior com dels serveis soterrats.

Els treballs s'han iniciat durant aquest mes de novembre i es preveu que tindran una durada de cinc mesos, on es destinarà una inversió de 855.832,75 euros. Es tracta d'un cost que serà assumit íntegrament per l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet, sense suposar cap càrrega addicional per als veïns del municipi.

Tal com explica el consistori, amb la finalització de les obres al mes de març, els residents dels carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat gaudiran «d’unes vies adaptades als nous temps». Entre les actuacions més destacades hi ha la renovació dels serveis soterrats.

Renovació del gas i el clavegueram

La renovació inclourà l'ampliació de la xarxa de gas canalitzat, habilitant a cada habitatge un punt de connexió a la xarxa. També es renovarà la xarxa de clavegueram dels dos carrers afectats, on es crearan dues xarxes paral·leles, una destinada a les aigües residuals i una altra a les aigües pluvials.


La xarxa d'aigua potable també experimentarà canvis, creant noves arquetes i punts de reg, o substituint i adaptant els existents per anivellar-los.

Soterrament de cables i nou enllumenat

Pel que fa a l'electricitat, es retiraran els encreuaments aeris de les xarxes d'energia elèctrica i de comunicacions telefòniques, que també seran soterrats. Les línies elèctriques aèries que quedin es fixaran a les façanes de les cases, tot i que s'aprofitarà l'acció per soterrar, a tall de reserva, una altra xarxa per als serveis futurs que puguin requerir aquesta instal·lació.


Una vegada hagi finalitzat aquest procés de soterrament, el consistori preveu la substitució de l'enllumenat actual per un de tipus LED que aniran fixats a les façanes. Aquest nou sistema inclourà, a més, un controlador per atenuar la il·luminació al 70% entre la mitjanit i les sis de la matinada.


Així mateix, en l'àmbit dels treballs exteriors, es preveu una supressió total de les voreres a diferent nivell de la calçada, anivellant tota la superfície de la mateixa manera. Malgrat això, la vorera es diferenciarà de la calçada gràcies al tipus de material a utilitzar.

Una senyalització més senzilla per reduir l'impacte visual 

La darrera fase del projecte i que posarà punt final a la intervenció serà el pintat de la senyalització horitzontal i la renovació de la vertical. L'ajuntament detalla que aquesta serà minimitzada i senzilla, limitada a la senyalització de zones d'aparcament de prohibició de zones d'estacionament en guals, amb l'objectiu de reduir l'impacte visual als carrers.

Per últim, també es preveu una renovació del mobiliari urbà pel que fa a papereres i jardineres, que acabaran de configurar el nou aspecte d’una de les vies principals de la Pobla de Mafumet. En definitiva, expliquen des del consistori, aquesta intervenció suposa una continuació dels treballs de millora del nucli antic de la Pobla.

L'alcalde de La Pobla de Mafumet, Joan Maria Sardà, ha declarat que «aquesta actuació suposa una millora evident en la vida quotidiana dels nostres habitants, ja que millorem els serveis soterrats i de superfície de dos dels carrers més importants del municipi i, a més, suposa també una considerable inversió en temps de dificultat general que, a la pràctica, generen una injecció econòmica al territori».


Comentaris