Carrer d'Alcover

Alcover obre la convocatòria d'ajuts en habitatges del nucli antic destinats a lloguer social

Es poden demanar des del 4 de juny i fins al 31 de desembre de 2020

L'Ajuntament d'Alcover ha obert la convocatòria per a l’atorgament de la subvenció  de l'IBI, l'Impost de Béns Immobles, dirigit a les persones propietàries d’habitatges buits del nucli antic d’Alcoverque realitzin un contracte de lloguer social a través de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp. La convocatòria es va fer efectiva el 4 de juny i serà vigent fins al 31 de desembre de 2020.

Entre els requisits, hi ha que hagin signat i estigui vigent, a través de l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp, el corresponent contracte de lloguer social, per un període mínim de 3 anys o d’acord amb la vigència del contracte la quota mensual del qual no podrà superar l’import de 300 euros, revisables d’acord amb l’IPC.. Aquest ajut s’aplicarà sobre l’impost-deute pagat en el darrer rebut d’IBI.

El percentatge de subvenció serà del 50%  pel sol fet de ser habitatge social i amb la condició que l’habitatge s’hagi llogat amb un contracte de lloguer social a través de l’oficina d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Alt Camp, i l'habitatge en qüestió estigui situat dins el nucli antic d’Alcover.

Subvenció de l'ICIO en habitatges destinats a lloguer social

Per altra banda, s'ha obert la convocatòria per a l’atorgament de la subvenció  de l'ICIO, l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, dirigit a les persones propietàries d’habitatges del nucli antic d’Alcover, particulars o institucions i les entitats sense afany de lucre que, hagin de realitzar obres de rehabilitació i/o d’adequació i que realitzin un contracte de lloguer social a través de l’oficina d’habitatge  del Consell Comarcal de l'Alt Camp. La convocatòria es va fer efectiva el 4 de juny i serà vigent fins al 31 de desembre de 2020.

El temps mínim de cessió serà de 3 anys o d’acord amb la vigència del contracte i la quota de lloguer mensual no serà superior a 300 euros, revisables d’acord amb l’IPC. Pel que fa a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), la subvenció consistirà en una reducció del 100% de l’import que correspongui. Pel que fa a la taxa de llicències urbanístiques, la subvenció consistirà en la reducció del 100% de l’import que s’apliqui en la corresponent llicència.