Habitatges al carrer Paborde de Valls

L'Ajuntament de Valls compra 5 habitatges que es destinaran a usos socials

Es tracta de pisos situats al carrer del Paborde

L'Ajuntament de Valls ha ampliat el parc  públic d'habitatge. Aquest dilluns s'ha materialitzat la compra de 5 habitatges situats al número 8 del carrer Paborde. L'adquisició s'ha fet per meitats i proindivís al 50% entre l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Ramon Font, regidor d'Habitatge i Josep Maria Juncosa, cap del Servei Territorial d'Habitatge de Tarragona, han estat presents al moment de formalitzar l'operació en representació del consistori i de la Generalitat, respectivament.

La compra conjunta és fruit d'un conveni contret per ambdues parts i que estableix que serà l'Ajuntament qui en faci la gestió directa dels pisos, els quals, seran destinats a un ús social. L'operació de compra suposa una inversió de 173.000 euros en total que les dues administracions finançaran a parts iguals.

Aquest és el resultat d'un treball que va arrencar el 2015 amb els primers contactes amb el Banc Mare Nostrum, en aquell moment propietari de dos blocs de pisos en aquesta zona. Tot i que, aleshores, les converses no van fructificar perquè el banc va duplicar el preu de venda inicial un cop impugnada la Llei de l'Habitatge al Tribunal Constitucional i també perquè els pisos havien anat passant a mans de diferents bancs, el 2019 l'Ajuntament comença a fer el seguiment dels habitatges per tal que, si es posaven a la venda, l'administració pogués fer ús del dret de tempteig i retracte. Aquesta és una opció de compra preferent per part dels ajuntaments i entitats del tercer sector en zones d'alta demanda d'habitatge social  com és el cas de Valls.

El bloc 6 del carrer Paborde serà d'habitatge cooperatiu

Si la compra conjunta entre Ajuntament i AHC fa referència al bloc 8 del carrer Paborde, just al costat, al número 6, la cooperativa Sostre Cívic ha adquirit recentment 13 pisos que destinarà a habitatge cooperatiu. Per a aquesta operació, Sostre Cívic i el consistori vallenc van signar un conveni de col·laboració pel qual l'Ajuntament aporta 60.000 euros a la cooperativa repartits en dues anualitats.

Gràcies a aquest conveni, la Corporació podrà determinar a quins col·lectius es destinen 5 d'aquests 13 habitatges: majors de 65 anys, joves i famílies monoparentals. D'altra banda, hi haurà 2 pisos més que es destinaran per a la Mesa d'Emergència.