Presentació de les novetats del Centre Cívic de Valls.

S'obre una nova convocatòria de subvencions per a entitats juvenils de Valls

Les associacions poden presentar les sol·licituds fins al dia 24 de desembre

VallsJove ha obert una nova convocatòria per a la concessió de subvencions a les entitats d'educació en el lleure i a les entitats juvenils per les activitats desenvolupades en el període comprès entre el setembre de 2019 i l'agost de 2020.

Les entitats poden presentar les sol·licituds fins al proper dia 24 de desembre de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Valls. Amb aquestes subvencions des del servei de Joventut es vol fomentar la participació de les entitats en projectes de barri i ciutat, potenciar la formació d'educadors en el camp del lleure, donar suport al funcionament ordinari i extraordinari de les entitats juvenils, promoure la cohesió social, assegurar una oferta diversificada d'activitats socioculturals juvenils, i donar suport a les activitats obertes de caire lúdic, cultural o festiu.

Les subvencions a les entitats juvenils i del lleure que convoca VallsJove és una de les accions recollides en el Pla Local de Joventut vigent on es contemplen totes les polítiques municipals de joventut a implementar pels propers anys.


Comentaris