L'Ajuntament de Valls ajorna el pagament dels impostos del mes de març

També es retornarà la part proporcional de les quotes i preus públics de serveis que estan tancats com el Patronat d’Esports, el Centre Cívic i es reduiran a terrasses de bar o mercats pel temps de tancament

L’Ajuntament de Valls, en el marc de les mesures adoptades a causa de les diverses afectacions generades pel Covid-19, ha ajornat el pagament dels impostos i taxes que iniciaven el període de recaptació aquest mes de març. En concret, s’ajorna el pagament de l’impost de vehicles de tracció mecànica i les taxes per guals i per cementiri.

 

D’altra banda, es procedirà al retorn de les quotes i preus públics de serveis que es van tancar el passat 13 de març com a mesura per a la contenció del coronavirus. En concret, es retornarà la part proporcional pels dies de tancament d’instal·lacions que estan tancades al públic, així com totes aquelles activitats que s’hi havia de celebrar i que no s’han pogut realitzar. És el cas d’equipaments i serveis com el Patronat Municipal d’Esports, el Centre Cívic, entre d’altres.

 

De la mateixa manera, també es veuran reduïdes les taxes per ocupació de via pública que, entre d’altres, afecten les terrasses de bars i als mercats de la roba i la verdura que també han hagut de tancar. En aquest sentit, es reduirà la taxa amb l’import que es correspongui pels dies de tancament.

 

Aquestes són algunes de les primeres mesures que l’Ajuntament de Valls implementarà aviat, però a la vegada s’estan estudiant altres accions de caràcter fiscal, cohesió social i incentivació econòmica per tal de reduir les afectacions que l’actual situació està provocant entre la població, comerços, empreses i activitats. Aquestes mesures, en l’àmbit de competència municipal, volen complementar les que es puguin adoptar per altres administracions. 

"🏭Valls aposta pel seu principal motor econòmic amb fortes inversions" "🔴 L'Ajuntament de Valls amplia les mesures per afrontar la crisi del coronavirus"