L'Ajuntament de Valls invertirà 1,5 milions d'euros en modernitzar l'enllumenat del Polígon Industrial

El projecte inclou a més afegir 170 nous fanals per substituir els punts de llum danyats i la instal·lació de nou cablejat a sectors com Mas de la Perla i Palau de Reig de Dalt
L’Ajuntament s’ha fixat com a objectiu iniciar les obres de cara a principis del 2020 | Redacció

 

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat inicialment el projecte de millora integral de l’enllumenat de tot el polígon industrial. El projecte contempla la modernització de tota la instal·lació, en concret, la renovació amb tecnologia led als 850 fanals de la zona industrial de Valls. Amb les noves lluminàries Led, molt més eficients, s’augmentarà la sensació d’il·luminació a tots els carrers del polígon, augmentarà la vida útil dels punts de llum, es reduiran les avaries i, a la vegada, es disminuirà en un 80% el consum i els costos energètics.

El projecte, aprovat ara inicialment amb un pressupost d’1.464.000 euros IVA inclòs, s’executarà per fases i l’Ajuntament s’ha fixat com objectiu iniciar les obres de cara a principis del 2020, un cop s’hagi completat el tràmit administratiu, la licitació pública i el finançament. A més de la instal·lació de tecnologia Led a totes les lluminàries del polígon, la modernització contemplarà canviar els 20 quadres elèctrics de la zona que, entre altres millores, inclouran un nou sistema de telegestió per control remot que permetrà obtenir dades en temps real del consum elèctric, automatitzar les hores d’encesa i graduar-ne la potència i, a la vegada, detectar de manera instantània avaries per poder actuar i solucionar-les amb major rapidesa.

A més s’instal·laran uns 170 nous fanals, un 20% del total de punts de llum del polígon, que permetrà reposar els que estan malmesos, bé sigui perquè han desaparegut o perquè estan danyats per col·lisions de vehicles. També s’ha programat la renovació del cablejat elèctric de la instal·lació de l’enllumenat en tots els punts que sigui necessari, d’una manera especial en sectors del polígon com el de Mas de la Perla o Palau de Reig de Dalt. El pla lumínic del projecte preveu augmentar la sensació d’il·luminació de manera uniforme a les diferents zones del polígon, encara que a la carretera del Pla, com a via central que suporta un major volum de trànsit, es triplicarà la potència instal·lada.

Amb la modernització de l’enllumenat, es mantindrà la distribució actual de fanals al polígon que contempla situar, cada 20 metres, un punt de llum en disposició de portell, és a dir, a banda i banda dels carrers per il·luminar de manera uniforme les voreres i les vies de circulació. A més, es té especial cura en la il·luminació de les cruïlles de carrers i accessos al polígon per augmentar la seguretat viària de la circulació.

Potser també t'interessa:

"ATENCIÓ: Es presenta una proposta per al futur parc fluvial de la ciutat de Valls" "ATENCIÓ: Valls ja ha escollit els premis de Salvaguarda del Patrimoni"