Piscina de Vila-rodona

Vila-rodona aprova el pressupost municipal de 2021 que preveu un augment del 39% en les inversions

En el nou pressupost destaca la despesa orientada a fer front a l’impacte derivat de la pandèmia

Vila-rodona ha aprovat el  pressupost municipal de l'any 2021. Les despeses previstes sumen un total de 2.189.700 euros i suposen un increment del 17% respecte al pressupost aprovat el 2020 (1.886.097 euros). Aquest increment s’explica, sobretot, per un creixement en les inversions previstes (39%) però també pel creixement de la despesa corrent (9%). Pel que fa als ingressos, també s’espera un augment que permeti sufragar la major part de les despeses i només deixar un petit dèficit  d’uns 30.000 euros.

L’equip de govern, amb aquests pressupostos, persegueix un doble objectiu. Per una banda, es volen tirar endavant la major part dels projectes de modernització dels serveis municipals, planificats en aquesta legislatura 2019-23 i, per l’altra, es vol augmentar la despesa en aquelles àrees que permetin mitigar l’impacte dramàtic que tindrà la pandèmia de la Covid-19 aquest 2021.

En el nou pressupost destaca, així, la despesa orientada a fer front a l’impacte derivat de la pandèmia amb un increment de la despesa en serveis socials i promoció social, en comerç, turisme i petites i mitjanes empreses, a més de reforçar la despesa en aquells serveis que es presten directament des de l’Ajuntament com són educació i benestar comunitari amb un augment de la despesa corrent del 16%. En aquest àmbit, aquest augment de la despesa s’explica per la voluntat de modernitzar aquesta prestació de serveis ja sigui a través de la reducció del consum d’electricitat i d’augmentar la part que es genera de manera pròpia, obtenir un consum d’aigua més eficient i reduir la fracció de rebuig que es genera en la  recollida de residus  domèstics i comercials.

La resta d’inversions són actuacions concretes a la Biblioteca, a la Casa de Cultura, a la Llar d’Infants, al Pavelló o al Centre de Dia. Les inversions totals a realitzar sumen 724.115 euros, les quals suposen un 33% del pressupost.

Una part important d’aquestes inversions se sufragaran amb els ingressos derivats de subvencions d’altres organismes com la Generalitat (PUOSC i altres subvencions) i la Diputació de Tarragona (PAM i altres subvencions), les quals suposen un ingrés previst de més de 435.000 euros. La resta d’ingressos, fins a 2.160.000 euros, s’espera ingressar-los dels impostos (936.000 euros), taxes municipals (230.000 euros) i altres aportacions de la Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona i Govern d’Espanya (582.000 euros). També s’ha pressupostat, per darrer any, l’IBI especial associat a l’Autopista de Peatge. A mitjans del 2021 aquesta autopista  deixarà de ser de peatge i aquests ingressos ja no es podran considerar.