Subvencions per a obres d'arranjament d'habitatges destinats a lloguer al nucli antic de Montblanc

Fins al 30 de setembre es poden sol·licitar les subvencions per a l'arranjament d'habitatges per a destinar-los a lloguer a través de la Borsa Comarcal d'Habitatge
Actualment, es xifra en un 23% els habitatges buits a la zona d'actuació del Pla de Barris | Júlia Giribets

 

L'objectiu principal d'aquesta decisió és establir els requisits per a la concessió de subvencions per a adequar habitatges buits de Montblanc a les condicions d'habitabilitat, accessibilitat i/o eficiència energètica, mitjançant l'execució d'obres de rehabilitació o reforma i posada al dia de l'interior dels habitatges per tal que es puguin destinar al lloguer amb preus assequibles.

D'aquesta manera, s'aturaria el despoblament existent al nucli antic, concretament a l'interior de la muralla i als carrers Muralla de Sant Jordi, Baluard de Santa Anna i Pujada de la Serra. Actualment, es xifra en un 23% els habitatges buits a la zona d'actuació del Pla de Barris, tenint en compte només les xifres obtingudes a partir dels consums d'aigua. S'estima que es pugui enfilar a prop del 40% una vegada es creuin les dades amb el cadastre.

Seran subvencionables les obres d'adequació de les peces i dels elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions mínimes d'habitabilitat o que les millorin, com les instal·lacions d'aigua, gas, calefacció, electricitat, sanejament i d'altres serveis; la supressió de barreres arquitectòniques; l'arranjament de banys i cuines; la millora de l'aïllament tèrmic o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els tancaments de l'habitatge; el repàs dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o manteniment; canvis no estructurals en la distribució de l'habitatge; i els honoraris tècnics per a la redacció de projectes, en què s'exclouen els costos per a l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat, certificat d'eficiència energètica o la Inspecció Tècnica de l'Edifici (ITE).

El propietari també ha d'inscriure i/o mantenir l'immoble a la Borsa d'Habitatge de la Conca de Barberà per un període mínim de 5 anys i, per tant, complint les condicions de la borsa, com el màxim del preu del lloguer, entre d'altres. A més, es podrà beneficiar dels serveis de la mateixa borsa, com l'acompanyament en el lloguer i l'assegurança d'impagats. L'import de la subvenció és del 50% de les despeses subvencionables, amb un límit màxim de 5.000 euros per habitatge, i s'adequarà a les disponibilitats pressupostàries de la partida.

De cara a un futur, s'analitzarà la resposta a aquesta proposta de subvencions i, en funció del seu interès, s'exportaria el mateix plantejament o similar a tot el municipi amb els canvis que siguin necessaris. Els interessats es poden dirigir a les oficines de Concactiva els dilluns de 9.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a 18.00 h i els dimecres i divendres de 9.00 h a 14.00 h.

"ATENCIÓ: Ja es coneix tota la programació de la Festa Major de Sant Joan de Valls" "INDIGNANT: Un veí de Valls matava els gossos que no aconseguia vendre"