alcover

Treballs de millora de l'enllumenat per tecnologia LED a Mas Moresc d'Alcover

L'objectiu de l'actuació és reduir el consum energètic, la contaminació lumínica i augmentar l'eficiència en la il·luminació de l'entorn

Alcover avança en els treballs de reforma de l'enllumenat públic de Mas Moresc d'Alcover, situat al nord de la població, a causa de l'estat de deteriorament del sistema arran dels anys de la instal·lació. Els carrers afectats pel canvi d'enllumenat són Mas Moresc, Comte de Prades, Samuntà, Molí de'n Ripoll, Micanyo, Camp de l'església, Puig de Forques i el carrer Pere Voltor.

Per a la il·luminació del vial s'hi instal·laran lluminàries tipus LED, de baix consum, a una alçada de quatre metres amb materials de llarga vida i contra impactes. Aquestes tenen la peculiaritat que, en les tres primeres hores de funcionament, el seu consum és del 100%. A partir de la quarta hora, es produeix un estalvi energètic del 10% i així successivament en les properes hores, fins assolir el consum final de les llums fins la seva aturada que és d’un 60%. Per altra banda, es reduiran els punts de llum dels 105 actuals als 68 i es redistribuiran al llarg de Mas Moresc per gaudir d'una il·luminació més uniforme.

A més de la substitució de l'enllumenat públic, s'executaran un seguit de millores en la pavimentació donant compliment a l'eliminació de barreres arquitectòniques. Entre aquestes destaca el rebaix de deu voreres per millorar l'accessibilitat.

L'empresa adjudicatària del projecte és Bosir,SA i el termini d'execució de les obres és de dos mesos aproximadament. La meitat del cost d'aquesta actuació va a càrrec de l'Ajuntament, i l'altra meitat, s'acull a una línia d'ajut FEDER destinada a projectes singulars que afavoreixen el pas a una economia baixa en carboni en el marc del programa de creixement sostenible 2014-2020. Aquesta mesura està inclosa en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) amb  l'objectiu que el municipi arribi a l'any  2020 amb un 20% menys de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) respecte al 2005 tal com estableix el Pacte d’Alcaldes per una energia sostenible local.