Un treballador a Messer

L'AEQT se situa al nivell de les indústries aeronàutica i nuclear en formació en factor humà

El projecte pretén redirigir el comportament de les persones mitjançant tècniques de prevenció de l'error humà

El projecte de factor humà és una iniciativa per la'AEQT que suposa un salt quàntic amb relació a la prevenció d'accidents i que va ser un dels principals assumptes en els quals va treballar la Comissió de Seguretat de l'AEQT durant l'any 2019.

Molts dels accidents que es donen en les posicions de treball es deuen al comportament humà — distraccions, errors, etc. — mentre s'executa una activitat.

Amb aquest projecte, l'AEQT se situa al nivell de les indústries aeronàutica i nuclear, que ja realitzen aquest tipus d'entrenament amb el seu personal. Aquesta serà la primera vegada que es realitzi quelcom semblant a la indústria química.

Sense dubte, marcarà un canvi substancial en la manera de treballar de totes les empreses de l'AEQT i dels seus treballadors i treballadores.

El projecte pretén redirigir el comportament de les persones mitjançant tècniques de prevenció de l'error humà basades a observar la conducta de l'individu i l'anàlisi posterior de les errades comeses, les raons per les quals s'ha produït i les formes en les quals s'hauria pogut prevenir o evitar.

En concret, el projecte persegueix assolir els següents objectius:

— Reforçar els comportaments segurs, proporcionant un conjunt de mètodes pràctics per anticipar, prevenir i detectar error relacionat amb l'execució del treball.

— Practicar, utilitzant dinàmiques pedagògiques en les quals s'aplicaran tècniques de prevenció de l'error humà durant la realització de treballs en escenaris similars a la planta.

— Incidir en l'ús i el compliment dels procediments, la comunicació efectiva, l'anàlisi prèvia i posterior de les tasques, i la verificació de les operacions.

— Millorar els factors humans que intervenen en els processos i que poden ser causa d'accidents, mitjançant l'aplicació d'eines i dinàmiques pedagògiques adequades.

— Influir de forma positiva en la conducta de l'alumnat enfront de les funcions, responsabilitats i tasques que desenvolupa en el seu lloc de treball, fent especial esment a la necessitat de millorar en:

· Orientació a resultats

· Responsabilització

· Col·laboració

· Actitud emprenedora

— Millorar la gestió i percepció del  risc que implica la seva activitat laboral.

Conscienciar sobre la necessitat d'actuar amb integritat, responsabilitat, flexibilitat i transparència.

— Promoure la proactivitat, l'esperit crític i la innovació.

El projecte contemplava que l'any 2020 es dedicaria a confeccionar i detallar el curs, així com a programar el calendari de dates per al 2021, amb la idea precisament que es pogués començar amb les formacions a inicis del  2021. La duració d'aquestes formacions serà d'entre 3 i 5 hores i la intenció és que en el període 2021-2025 hagin passat per aquesta formació tot el personal d'operació de les empreses associades a l'AEQT.

Cartell de la aeqt
L'AEQT se situa al nivell de les indústries aeronàutica i nuclear en formació en factor humà | Cedida