L'Agència Catalana de l'Aigua destina 2,8 milions per millorar la seva xarxa de control hidrològica

L'objectiu és optimitzar el funcionament dels més de 150 punts de control que hi ha repartits en l'àmbit de les conques internes
Bassa d'emmagatzematge de l'Agència Catalana de l'Aigua | ACA
 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha adjudicat, per un import de 2,8 milions d'euros, el manteniment i la millora del Sistema de Control de l'Aigua en el Territori (SICAT). Aquesta inversió servirà per a mantenir i millorar els més de 150 punts de control del territori, actualment operatius de les conques internes que componen aquesta xarxa. Aquest contracte tindrà una durada de dos anys, un cop es dugui a terme la seva signatura. 

 

Es mesuraran diversos paràmetres per gestionar els recursos hídrics

Els diferents punts que formen la xarxa SICAT serveixen per a tenir un millor control dels recursos hídrics que hi ha a les conques internes. En aquest sentit, es mesuraran diversos paràmetres, com el nivell, el volum i els cabals de sortida d'embassaments; el nivell i els cabals d'aigua a rius i derivacions d'aigua; nivells d'aqüífers, la quantitat dels recursos subterranis i superficials, entre d'altres. 

 

Els treballs, definits al plec de licitació, inclouen l'execució d'actuacions de manteniment preventiu a demanda i el manteniment correctiu per corregir les disfuncions que es detectin en els punts de control del territori del SICAT, a més, també inclouen l'execució d'actuacions complementàries necessàries per garantir la funcionalitat, l'actualització dels requisits tècnics i la seguretat dels PCT i la validació de les dades hidrològiques generades als punts de control. 

 

Els treballs avaluaran l'estat del manteniment de les conques

Els treballs que es duran a terme amb aquest contracte se centraran en el manteniment de sensors, dels equips d'enregistrament, emmagatzematge i comunicació de la informació, de l'estat de les infraestructures, així com dels equipaments mecànics, energètics i elèctrics. Un cop s'ha avaluat el seu estat, es duran a terme les reposicions necessàries per a garantir el seu correcte funcionament. 

 

Entre els treballs també s'hi inclouen actuacions de conservació de les infraestructures i del seu entorn fluvial, neteges i actuacions de prevenció de riscos laborals i treballs de verificació, contrastació i calibratge dels equips de mesura dels PCT, mitjançant altres metodologies i equips normalitzats. 

 

Mapa amb els més de 150 punts de la xarxa de control hidrològica | ACA