Els ajuntaments de Tarragona són els que menys diners destinen de Catalunya a les persones en dificultats

La Diputació dedica 60 cèntims per habitant a serveis socials i promoció social, segons la Taula del Tercer Sector Social

Des del 2008, s'ha més que doblat l'activitat dels serveis socials de l'Ajuntament de Valls. | TarragonaDigital

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat el Baròmetre del Tercer Sector, que per primera vegada té caràcter territorial. L’estudi conclou que els ajuntaments de la demarcació de Tarragona són els que menys diners destinen de Catalunya a l’atenció benèfic-assistencial —persones amb necessitats especials i mesures de foment de l’educació- i a serveis socials i promoció social. La Diputació de Tarragona però, és l’administració que menys recursos posa per habitant. En el cas de serveis socials i promoció social, tan sols dedica 60 cèntims per habitant.

El Baròmetre analitza anualment la situació i l’evolució de les entitats socials catalanes i els seu impacte en la societat i en el paper dels ens locals del territori. Segons indica, la despesa mitjana per habitant que fan els ajuntaments en atenció benèfic-assistencial és de 89 euros, 36 euros menys que la mitjana catalana. En serveis socials, la despesa és de 66 euros per habitant, 42 per sota de la mitjana del país. En tots els trams de població l’aportació social dels municipis de la demarcació és inferior a la de la resta de Catalunya.

El Priorat és qui lidera la inversió social, el Tarragonès es manté a la cua

En el cas dels consells comarcals, el nivell de despesa en atenció benèfic-assistencial varia molt entre uns i altres. Si bé la mitjana se situa en una despesa de 31 euros per habitant, la comarca que més diners inverteix és el Priorat, amb 85 euros per persona, mentre que el Tarragonès en dedica 18.

L'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona. | Josep M. Llauradó

El Baròmetre però, recorda que alguns consells comarcals assumeixen totes les competències socials perquè compten amb municipis petits que no presten directament aquests serveis. L’administració que proporcionalment inverteix menys diners en suport a les persones en dificultats i en promoció social és la Diputació de Tarragona. La despesa mitjana en serveis socials és de 0,60 euros per habitant, mentre que en atenció benèfic-assistencial és de 4 euros per persona.

Tarragona acull el 10% de les entitats socials de Catalunya i gran part dels deures pendents

El Baròmetre també apunta que a les comarques tarragonines hi ha 309 entitats socials, el 10% del total de Catalunya. D’aquestes, més del 60% són associacions, i una de cada tres són de persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental. El col·lectiu més atès per les entitats socials és el de la gent gran, amb un 27%, seguit de la infància i les persones amb discapacitat, que suposen el 21% i el 18%, respectivament. Un 13% de les organitzacions atenen persones en situació de pobresa i exclusió social.

La publicació també reflecteix que, a la demarcació, el percentatge de població amb dificultats per arribar a finals de més és superior a la mitjana catalana, tal com ja va recollir TarragonaDigital en un reportatge recent sobre pobresa. Al Camp de Tarragona és del 62% i a les Terres de l’Ebre del 56%, mentre que Catalunya se situa en el 50%.

A més, en els dos àmbits territorials el percentatge que rep ajudes bàsiques —menjar, roba, altres— «és molt superior a la mitjana catalana». En concret al Camp de Tarragona és del 16%, el doble que la mitjana catalana, i a les Terres de l’Ebre és del 24%, el triple que al global de Catalunya.

"✈ 7.000 persones i 40 avions: bones previsions de l'Aeroport de Reus per aquest pont" "👏ENHORABONA: 1 alumna d'Altafulla, guardonada als Premis Extraordinaris de Batxillerat"