La ciutadania surt de casa dos dies setmanals de mitjana durant el confinament segons un estudi tarragoní

L’informe, obra del Gabinet Ceres, també conclou que les persones enquestades han reduït l’expectativa de la durada del confinament
La segona onada de l'estudi del Gabinet Ceres aporta noves conclusions sobre l'estat d'ànim de la ciutadania | Àngel Ullate

 

El nombre de dies que surt la ciutadania de casa, l’estat d’ànim o les expectatives sobre la durada del confinament. Aquestes són algunes de les qüestions que ha tractat la segona onada de l’estudi del Gabinet Ceres que porta com a títol ‘Com estem afrontant la ciutadania la situació actual provocada per la Covid-19?’. Respecte a les conclusions de la primera onada, que va tenir lloc la setmana passada, es poden percebre els primers canvis en l'opinió sobre les fonts d’informació, les actuacions de les institucions o les sensacions de tristesa i optimisme.

 

 INVITACIÓ: Ja us podeu unir al grup oficial de Facebook del TarragonaDigital on comentem entre tots les notícies de Tarragona! El grup us encantarà: us informareu i també us entretindreu. FEU CLIC AQUÍ, US ENCANTARÀ!

 

L’estudi té com a objectiu plantejar, a nivell evolutiu i amb diferents onades setmanals, com evolucionen les percepcions, els hàbits i els estats d’ànim de la població durant el confinament a causa del coronavirus. Aquest s’ha realitzat gràcies a una mostra de 702 persones majors de 16 anys residents a Catalunya i usuàries d’internet.

 

Els participants responen un qüestionari amb tota mena de preguntes sobre la situació actual que està vivint el país. Segons indica Ceres, els resultats són una mostra representativa del conjunt de Catalunya i el «marge d’error mostral seria d’un +/-3,9% per a dades globals, en el supòsit de mostreig aleatori, i en el cas de màxima indeterminació, amb un nivell de confiança del 95,5%.

 

L’OMS, la font d’informació més fiable segons la ciutadania

En aquesta segona onada de l’estudi del Gabinet Ceres s’ha preguntat el nivell de confiança que donen les diferents fonts amb relació a la informació que publiquen sobre la Covid-19. En total hi havia vuit canals diferents: Unió Europea, Organització Mundial de la Salut (OMS), Govern d’Espanya, Govern de la Generalitat, Ajuntament, Mitjans de comunicació, xarxes socials i les persones de l’entorn.

 

Segons l’estudi, la font que ofereix més confiança entre les persones consultades és l’Organització Mundial de la Salut (OMS), seguida del govern de la Generalitat i dels ajuntaments. Per contra, les xarxes socials segueixen sent les que inspiren menys confiança, seguides del govern d’Espanya. Pel que fa a les mesures preses per part de les institucions, es dóna un aprovat a la Generalitat, ajuntaments i OMS i se suspenen les decisions de la Unió Europea i el Govern d’Espanya.

 

El principal motiu per sortir de casa és per anar a comprar coses bàsiques com menjar o medicines | Laia Solanellas

 

Es surt de casa dos dies setmanals de mitjana

Respecte al confinament, les persones enquestades surten de casa una mitjana de dos dies setmanals. El principal motiu ha estat el d’anar a comprar coses bàsiques, entre les quals s’inclouen menjar o medicines, seguit de treballar i passejar el gos. Pel que fa a les mesures de protecció, quan han sortit al carrer gairebé la totalitat han mantingut la distància de seguretat amb la resta de persones que s’ha trobat i ha sortit sol.

 

A més, gairebé la meitat s’ha canviat de roba en ’arribar a casa o ha portat guants o mascareta. Segons l’estudi, les dones quan surten de casa prenen més mesures de protecció que no pas els homes, tot i haver sortit menys.

 

Finalment, en una de cada quatre llars consultades, algun membre segueix treballant fora de casa. Les mesures que prenen gairebé tots aquests membres és la d’anar sols i, en menor mesura però important també, la de mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones amb les quals té contacte, la de portar guants o mascareta i la de canviar-se la roba i les sabates quan torna a casa.

 

Augmenta la sensació de tristesa i es rebaixa l’optimisme

Les persones consultades també van haver de respondre fins a quin punt se sentien d’acord respecte a diferents frases sobre els estats d’ànim de: tristesa – depressió, ansietat, ira – hostilitat i optimisme. L’estudi diu que es manté una estabilitat general respecte la setmana passada tot i que hi ha un sensible augment en la tristesa – depressió i en la ira – hostilitat i una certa rebaixa de l’ansietat i l’optimisme.

 

La salut dels familiars i de la societat segueixen sent les que més preocupen | Àngel Ullate

 

Segueix la preocupació pel nostre entorn

Els nivells de preocupació envers la salut segueixen gairebé igual que la setmana passada. La salut dels familiars i de la societat segueixen sent les que més preocupen i en general es manté un nivell de preocupació elevat. La preocupació per l’economia protagonitza una dinàmica similar i segueix sent l’economia del país la que més preocupa.

 

En aquest punt, el qüestionari també preguntava si l’enquestat tenia persones dependents a la seva família més propera. Els resultats diuen que gairebé la meitat de les persones consultades tenen dependents en la seva família més propera i senten una preocupació molt elevada per la seva salut.

 

Un 5% dels enquestats té infectats aïllats a casa sense la prova feta

Són poques les llars de les persones consultades que tinguin alguns dels membres infectats. Entre les que sí que en tenen, només destacar el 5% que tenen un membre infectat al qual no han fet la prova i que es troba aïllat a casa.

 

En termes globals, són un 6,9% de les persones consultades que tenen algun membre de la llar infectat actualment o que no ho ha estat. El fet de tenir una persona infectada a la llar, ha provocat una major preocupació i angoixa a les llars, l’aïllament de la persona infectada amb conseqüents canvis d’hàbits a la llar, molta més preocupació i major neteja en general, així com un estat d’incertesa entre aquelles als que no els han fet la prova.

 

La segona onada posa de manifesta que la percepció és que el confinament s'acabarà el 5 de maig | Àngel Ullate

 

Es redueix l’expectativa de la durada del confinament

Finalment, la darrera pregunta del qüestionari tracta sobre les expectatives amb relació al confinament. Set de cada deu persones consultades pensen que el confinament encara durarà entre 30 i 45 dies més, situant el seu acabament cap a mitjans de maig, tot i que és més elevada la percepció de durada de 30 dies que no pas la més àmplia de fins a 45 dies.

 

Evolutivament parlant, s’observa que ha baixat la durada percebuda del que resta de confinament. Mentre que en la primera onada, de mitjana s’allargava fins a la tercera setmana de maig, en aquesta segona onada en rebaixa a dues setmanes abans, és a dir, del 20 al 5 de maig.