Els infants passen tres hores d’estudi i sis d’oci al dia durant el confinament segons un estudi tarragoní

L’informe afirma que el 82% de les persones consultades perceben que els infants tenen molta necessitat de sortir al carrer
Segons la tercera onada del Gabinet Ceres els infants passen tres hores d’estudi i sis d’oci al dia durant el confinament | Unsplash

 

El dia a dia del confinament amb els fills i filles, els motius per sortir de casa o la preocupació per la salut i l’economia del nostre entorn. Aquestes són algunes de les qüestions que ha tractat la tercera onada de l’estudi del Gabinet Ceres que porta com a títol ‘Com estem afrontant la ciutadania la situació actual provocada per la Covid-19?’. Respecte a les conclusions de la segona onada, que va tenir lloc la setmana passada, es pot percebre que no canvia la confiança respecte a certes institucions, que es redueix la freqüència de vegades que se surt de casa i que es manté la preocupació per la salut de la nostra família.

 

 INVITACIÓ: Ja us podeu unir al grup oficial de Facebook del TarragonaDigital on comentem entre tots les notícies de Tarragona! El grup us encantarà: us informareu i també us entretindreu. FEU CLIC AQUÍ, US ENCANTARÀ!

 

  

L’estudi té com a objectiu plantejar, a nivell evolutiu i amb diferents onades setmanals, com evolucionen les percepcions, els hàbits i els estats d’ànim de la població durant el confinament a causa del coronavirus. Aquest s’ha realitzat gràcies a una mostra de 702 persones majors de 16 anys residents a Catalunya i usuàries d’internet.

 

Els participants responen un qüestionari amb tota mena de preguntes sobre la situació actual que està vivint el país. Segons indica Ceres, els resultats són una mostra representativa del conjunt de Catalunya i el «marge d’error mostral seria d’un +/-3,9% per a dades globals, en el supòsit de mostreig aleatori, i en el cas de màxima indeterminació, amb un nivell de confiança del 95,5%.

 

En aquest cas, la tercera onada s'ha realitzat entre el període del divendres 3 d'abril i el dimarts 7 d'abril. Per una altra banda, el Gabinet Ceres ha assenyalat que el quart qüestionari tindrà un bloc específic sobre la situació econòmica.

 

L’OMS segueix sent la font que ofereix més confiança entre la ciutadania

En aquesta tercera onada de l’estudi del Gabinet Ceres s’ha tornat a preguntar el nivell de confiança que donen les diferents fonts amb relació a la informació que publiquen sobre la Covid-19. L'Organització Mundial de la Salut (OMS) segueix sent la font que ofereix més confiança entre les persones consultades, seguida del govern de la Generalitat i els ajuntaments.

 

Per contra, també segueixen sent les xarxes socials i el govern d’Espanya les que més confiança inspiren. Els enquestats també han hagut de respondre el nivell de confiança respecte a la Unió Europea, els mitjans de comunicació i les persones de l’entorn.

 

Es redueix, sensiblement, el nombre de dies que s'ha sortit de casa en la darrera setmana | Àngel Ullate

 

El 27% dels enquestats tenen una persona que treballa fora de casa

Respecte al confinament, una de les preguntes del qüestionari és el nombre de dies que s’ha sortit de casa en la darrera setmana. En aquesta tercera onada hi ha hagut una reducció de la freqüència passant de 2,4 dies a 2,3 dies de mitjana entre els enquestats. El principal motiu segueix sent el fet d’anar a comprar coses bàsiques, entre les quals s’inclouen menjar o medicines, augmentant la freqüència en què se surt en aquest cas a 2,6 dies.

 

Malgrat això, ha augmentat el fer la compra a familiars/coneguts i les visites o tractaments mèdics com a motius per sortir. Per una altra banda, l’estudi conclou que les dones han sortit menys de casa que els homes i ho han fet més per anar a cuidar una persona dependent, mentre que els homes surten per anar a treballar o fer una visita/tractament mèdic.

 

Pel que fa als hàbits durant el confinament, en més de la meitat de casos han augmentat accions com cuinar, menjar en família, netejar o ventilar la casa i generar escombraries, sent les dues primeres les accions que més ho han fet. Per una altra banda, el 27% de llars tenen alguna persona que continua treballant fora, augmentat sensiblement respecte a la segona onada.

 

La salut dels familiars i de la societat, el que més preocupa

«Ara mateix, fins quin a punt estàs preocupat/da per...?», aquesta era la pregunta que s’ha utilitzat els nivells de preocupació de la ciutadania respecte a la salut i economia d’un mateix, la dels familiars, la dels amics i amigues, i la societat. Tots els nivells de preocupació s’han reduït respecte a l’onada anterior, així com ho ha fet l’índex de preocupació general.

 

No obstant això, segueix sent la salut dels familiars i de la societat en general la que més preocupa. Pel que fa a l’economia, ha augmentat sensiblement la preocupació de la pròpia i la de persones de l’entorn, i de forma més important la preocupació per l’economia global, que és d’altra banda, el nivell que més preocupa, seguint la tònica de les anteriors consultes.

 

El 64% dels pares i mares mostren una preocupació important per com s'acabarà el curs escolar | Àngel Ullate

 

Els infants passen tres hores d’estudis i sis d’oci al dia

La tercera onada de l’estudi del Gabinet Ceres ha dedicat un bloc molt important als infants per tal de conèixer diversos aspectes del dia a dia durant el confinament. En primer lloc, segons les respostes dels enquestats, tres de cada quatre llars amb fills/es de 6 a 16 anys han fet algun tipus d’organització diària dels infants, i una gran majoria han aconseguit seguir-la encara que no sempre. L’organització s’ha fet més a les llars d’infants de 6 a 11 anys però s’ha aconseguit complir més a les de 12 a 16 anys.

 

Pel que fa al seguiment escolar, el més habitual és que les escoles estiguin enviant deures de totes o algunes de les assignatures, sent només el 30% que estan fent classes virtuals. El contacte amb l’escola es realitza a través d’ordinadors familiars però també propis dels infants i, en menor mesura, a través de tauletes o mòbils dels infants.

 

Tot i ser reduït, cal assenyalar que en un 4% dels casos els infants no estan mantenint cap contacte amb l’escola. A més, un 64% dels pares i mares mostren una preocupació important per com s’acabarà el curs escolar mentre que el 30% de les llars amb fills de 6 a 16 anys estan poc preocupats i un 6% gens.

 

«Quantes hores al dia aproximadament dedica el vostre fill/a a les següents accions?», la pregunta anava seguit d’un reguitzell d’activitats que es poden fer a casa. L’estudi conclou que els infants passen 2,4 hores de mitjana al dia fent deures, entre 1,8 i 1,2 hores de mitjana veient pel·lícules/sèries, jugant a videojocs o a altres jocs o xatejant amb els seus amics/gues. Per contra, dediquen menys d’una hora de mitjana a llegir, veure dibuixos animats i fer classes en línia. Per tant, segons el gabinet Ceres es pot dir «que els infants passen unes 3 hores dedicades a l’àmbit dels estudis i unes 6 hores al de l’oci».

 

L’estat d’ànim dels nens i nenes també és molt important. Segons els pares i mares, els infants no han manifestat canvis notables en els seus estats d’ànim amb relació abans del confinament. No obstant això, s’observa una tendència a què els infants estiguin més alegres, menys nerviosos, enfadats i apagats.

 

El 82% de les persones consultes perceben que els infants tenen molta o bastant necessitat de sortir al carrer | Àngel Ullate

 

El confinament amb fills

El 93% de la mostra consultada que té fills/es entre 6 i 16 anys afirmen tenir algun tipus de dificultat amb el confinament dels fills/es a casa, principalment amb relació a la necessitat que tenen els infants de fer algun tipus d’exercici físic, a la combinació del treball a casa (bàsicament teletreball), amb la dedicació i cura dels fills/es o al fet que enyoren relacionar-se amb els seus amics i companys d’escola.

 

En menor mesura, també es destaca els problemes que comporta que no puguin sortir al carrer tant pels infants com pels progenitors, les dificultats amb els deures, sigui per poder-los fer o per crear una rutina per realitzar-los, l’abús de pantalles principalment per jugar, les baralles principalment amb germans/es i la necessitat però també incapacitat dels pares i mares per entretenir-los tantes hores.

 

Finalment, el 82% de les persones consultades perceben que els infants tenen molta o bastant necessitat de sortir a l’aire lliure, però encara no la meitat valorarien positivament que es flexibilitzés el confinament per a les famílies amb infants a casa.