Obres al Moll d'Aragó del Port de Tarragona

Comencen les obres de remodelació del ferm dels vials al Moll d'Aragó del Port de Tarragona

L'obra s'ha dividit en tres zones i quatre fases

El Moll d'Aragó veurà millorat el ferm dels vials Osca i Pamplona  després d'iniciar-se les obres de remodelació. El tram que es canviarà és el que va des de la rotonda del Moll de Llevant fins a l'inici del Moll de Catalunya. L'empresa ASFALTECNO ha estat adjudicatària de l'obra per un import d'1.210.880 euros.

Els treballs d'execució de les obres a les instal·lacions del Port de Tarragona tenen una durada prevista de 6 mesos des de la seva data d'inici. Aquestes consistiran en la creació de noves línies de clavegueram, un nou prisma de telecomunicacions, la renovació de la vorera  existent i la renovació d'asfalt del vial. 

En els vials Osca i Pamplona del moll, es concentra bona part de l'entrada i sortida  del trànsit de vehicles pesats del Port de Tarragona amb la conseqüent degradació dels paviments, tant de calçades com de voreres.

Una millora per fases i zones

Encara no ens segueixes a Telegram? Forma part de la nostra comunitat! Comenta i rep les notícies més importants al moment al teu mòbil i GRATIS. Clica aquí, t'estem esperant!

Perquè no es vegi perjudicada l'alta activitat portuària d'aquella zona, s'ha previst executar l'obra en fases  i zones  diferents. Primer de tot es faran els treballs d'execució del nou clavegueram, del prisma de telecomunicacions  i de la renovació de la vorera.

Aquestes tasques només requeriran del tall d'un dels 4 carrils de circulació per treballar o, puntualment, de dos carrils per fer creuaments del vial. Per la qual cosa sempre hi haurà pas en els dos sentits i així permetre en tot moment l’operativa en el moll.

L'obra s'ha dividit en tres zones i quatre fases diferents per no tenir rases obertes en tota la longitud del vial, així la senyalització i les afectacions al trànsit estan més localitzades. 

Durant la fase 1 es treballarà el tram que va des de la rotonda moll Llevant fins després de les sitges del moll d’Aragó. La segona fase consistirà en les obres des de les sitges fins al moll de Navarra. Mentre que la tercera fase s’intervindrà el vial en el tram moll de Navarra. En la tercera fase es treballarà l’asfaltat de tot el vial. Les tres primeres fases corresponen als treballs de clavegueram, prisma i vorera. Mentre que la fase 4  correspon a l'asfaltat.