El Moll de Balears del Port de Tarragona

El Port de Tarragona està a punt de finalitzar les obres del Moll de Balears

S'espera que entri en funcionament a mitjans de 2021

El Port de Tarragona ha encarat la fase final de la construcció del Moll de Balears amb la finalització del dragatge  i el rebliment del moll amb material del fons marí. La draga Zheng He ha omplert l'interior del moll amb 600.000 metres cúbics de material del fons marí de la dàrsena de Cantàbria.

Les tasques que s'estan fent actualment son les de trasllat  a l'exterior del moll, on la maquinària pesant s'encarrega de col·locar  i aplanar  tot el material  i, paral·lelament, està en procés de col·locació de la biga de cantell. Des del mar, l'embarcació Ardenza segueix fent tasques auxiliars en la col·locació del material necessari als dics sud i nord del Moll de Balears.

Els següents passos a seguir seran la col·locació de bol·lards  i defenses  en el mateix moment que es posin en marxa les pavimentacions al moll i l'esplanada.

Activitat de creuers

El Moll de Balears permetrà al Port de Tarragona rebre diferents classes de tràfics portuaris, encara que actualment la prioritat és destinar-lo a l'activitat creuerista. Aquesta s'espera que entri en funcionament a mitjans de 2021.

La nova infraestructura tindrà una vida operativa llarga i el seu disseny permetrà reconvertir el seu funcionament cap a serveis sòlids a granel i altres tipus de mercaderies. A més, augmentarà la capacitat per rebre visitants i en millors condicions, amb una línia d'atracament total de 700 metres. Això significa que s'ha doblat el nombre de creuers  que podran atacar simultàniament i es podrà acollir als més grans del món.