Diverses persones amb mascareta el primer dia del seu ús obligatori a Màlaga, el 21 de maig del 2020

Tot el que podràs fer durant la fase 3 de la desescalada

Amb la 'nova normalitat' a l'horitzó, s'amplia el nombre de persones que es poden reunir i l'aforament en llocs de culte o bars

Tarragona, les Terres de l’Ebre, l’Alt Pirineu, l’Aran i diversos territoris d’arreu de l’Estat espanyol avançaran aquest dilluns, 8 de juny, cap a la fase 3 de la desescalada. Superada amb èxit la segona fase i amb l’objectiu fixat en la denominada i reiterada ‘nova normalitat’, què es podrà fer i què no a partir d’ara, en aquesta nova etapa?

Franges horàries

Durant la fase 3 s’eliminen les franges horàries de qualsevol col·lectiu, per la qual cosa es podrà sortir al carrer i passejar i fer exercici a qualsevol hora. En el cas de contacte social amb persones vulnerables a la Covid-19, s’hauran d’extremar les mesures de seguretat i higiene.

Què passa amb la mascareta?

L'ús de la mascareta seguirà sent obligatori, tal com s'ha anat fent fins ara.

Quantes persones es poden reunir?

S’estableix en 20 el màxim de persones que es poden reunir en domicilis i a l’aire lliure, excepte en el cas de persones convivents.

Transport públic

Es preveu el funcionament de tots els serveis i mitjans de transport públics urbans i interurbans al 100%.

Vetlles i enterraments

Les vetlles es podran celebrar amb un màxim de 50 persones, si són a l’aire lliure, i de 25 si se celebren en espais tancats mentre que, per als enterraments o comiats per a cremació, es restringeix l'afluència a 50 persones.

Casaments

Els casaments podran celebrar-se amb un màxim de 150 persones en espais a l’aire lliure o de 75, en el cas d’espais tancats, sempre que no se superi el 75% de l’aforament del recinte. Les celebracions que puguin tenir lloc després de la cerimònia i que impliquin alguna mena de servei d’hostaleria i restauració s’hauran d’ajustar a les condicions per al sector establertes a la fase 3.

Museus, biblioteques i espectacles culturals

Els museus, espectacles culturals i biblioteques obriran amb un aforament màxim del 50%. Els museus podran rebre grups de fins a 20 persones, mantenint la distància de seguretat interpersonal. Els cinemes, teatres, auditoris, circs de carpa i similars hauran de tenir butaques preassignades i no superar el 50% de l’aforament màxim de cada sala.

En qualsevol altre espectacle cultural, si és en un espai tancat, l’aforament serà de fins a 80 persones, sempre que no se superi el 50% de l’aforament del recinte; i de 800 persones si és a l’aire lliure i els espectadors estan asseguts, sense superar la meitat de la capacitat màxima de l’aforament.

Bars, restaurants, discoteques i oci nocturn

Les terrasses a l’aire lliure podran ser ocupades fins al 75% de la seva capacitat. A més, es permetrà obrir al públic per al consum a l’interior del local, sempre que no se superi el 50% de l’aforament. Per últim, estarà permès el consum a la barra quan es garanteixi una separació mínima de dos metres entre clients o grup de clients, similar a la distància que s’estableix entre taules.

Segons el BOE d'aquest dissabte, 6 de juny, «es permet, a la fase 3, l'obertura de discoteques i bars d'oci nocturn sempre que no se superi un terç del seu aforament i es compleixin les condicions previstes en aquesta ordre». En el cas que al local hi hagi pista de ball o similar, aquesta no es podrà utilitzar tal com es fa de manera habitual, i s'hi podran instal·lar taules o agrupacions de taules.

Comerços

Es permetrà l’obertura d’establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals amb independència de la seva superfície útil d’exposició i venda, sempre que es limiti l’aforament al 50%. Les zones comunes i recreatives dels centres i parcs comercials podran obrir-se al públic limitant l’aforament al 40% i permetent, a més, l’apertura dels establiments i locals comercials situats al seu interior al 50% de la seva capacitat màxima.

Com han de ser els mercats ambulants?

En l’última fase abans de la ‘nova normalitat’, els mercats ambulants hauran de garantir la limitació a la meitat de les parades habituals, així com l’afluència de clients per tal que puguin gaudir d'una distància de seguretat de dos metres.

Imatge d'arxiu de la platja de Salou plena de banyistes
Moltes persones van buscar hotels a Salou i Cambrils quan Pedro Sánchez va anunciar que hi hauria estiu | Isma Llanes

Hotels i allotjaments turístics

Es permet l’obertura al públic de les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics sempre que no superin el 50% de l’aforament. Els espais tancats on s’hagin de celebrar esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dues hores abans del seu ús.

Les activitats d’animació o classes grupals als hotels hauran de dissenyar-se i planificar-se amb un aforament màxim de 20 persones i es faran preferentment a l’aire lliure i s’evitarà l’intercanvi de material. S’haurà de respectar la distància mínima de seguretat entre les persones que assisteixin a l’activitat i, en cas de no poder respectar-se, s’hauran d’emprar mascaretes.

Campaments, zoològics o activitats a la natura

Campaments: Les activitats de lleure destinades a la població infantil i juvenil es podran reactivar sempre que es garanteixin les mesures de prevenció i higiene i disposin d’un procediment per a la gestió de possibles casos de coronavirus. A més, les comunitats autònomes podran establir condicions addicionals.

En cas que les activitats siguin a l’aire lliure, s’haurà de limitar el nombre de participants al 50% amb un màxim de 200 participants, incloent-hi els monitors. Quan siguin en espais tancats, l’aforament serà d’un terç, amb un màxim de 80 participants, monitors inclosos. Durant el desenvolupament de les activitats, s’hauran d’organitzar els participants en grups de fins a deu persones, com a màxim i inclòs el monitor i, en la mesura del possible, les activitats i interaccions es restringiran als components de cadascun d’aquests grups.

Activitats a la natura: Es permet fer activitats de turisme actiu i de natura per a grups de fins a 30 persones. Aquestes activitats es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia. El bany i l'estada recreativa a la platja es permet, evidentment, talment com a la fase 2.

Guia turístic: Pel que fa a l’activitat de guia turístic, el BOE apunta que es concertaran, preferentment, mitjançant cita prèvia i els grups seran d’un màxim de 20 persones. Durant el desenvolupament de l’activitat s’evitarà el trànsit per zones o llocs susceptibles de generar aglomeracions.

Zoològics i centres recreatius: Els zoològics, aquaris i centres recreatius turístics podran reobrir al públic amb una limitació del seu aforament total al 50% durant la fase 3.

Imatge del Centre Esportiu Municipal del Guinardó
Diverses bicicletes estàtiques, a l'espera d'usuaris | Centre Esportiu Municipal del Guinardó

Esport

Es permeten els espectacles i activitats esportives en espais tancats —només per als esports que no siguin de contacte o quan el risc de contagi sigui moderat, per exemple, una pista de tenis o patinatge. El públic estarà limitat a una persona per cada vint metres quadrats. També es podran celebrar partits amb un terç de l'aforament, garantint sempre la separació de seguretat entre els espectadors, així com les activitats esportives a l'aire lliure.

Alhora, l'esport grupal es permetrà amb un màxim de 20 persones, sigui a l’aire lliure o en gimnasos i centres esportius tancats, sempre que no se superi el 50% de l’aforament màxim estipulat. A més, no serà necessari demanar cita prèvia per tal de fer exercici en aquestes instal·lacions i ja es permet l’ús de vestidors i zona de dutxes.

Casinos, cases d’apostes i sales de joc

Els casinos, establiments de jocs col·lectius monetaris i d’atzar, sales de joc, sales recreatives, rifes i tómboles, locals específics d’apostes i altres locals i instal·lacions assimilables als de l’activitat recreativa de jocs i apostes podran obrir sempre que no se superi el 50% de l’aforament permès i, en tot cas, un màxim de 50 persones.

Ciència i innovació

Es podran fer seminaris, congressos i fires científiques o d'innovació, sempre que es respecti la distància social de dos metres i hi hagi menys de 80 persones, garantint el compliment dels protocols de seguretat.

És obligatori el teletreball?

En aquesta fase el govern estableix que «es fomentarà la continuïtat del teletreball per a aquells treballadors que puguin fer la seva activitat laboral a distància» sempre que sigui possible, segons indica l’ordre ministerial publicada pel BOE el passat 30 de maig.

El text apunta que les empreses també poden elaborar protocols de reincorporació presencial que, alhora, han d’incloure recomanacions sobre l’ús d’equips de protecció adequats, les mesures de seguretat que s’han d'aplicar, una regulació de la tornada a la feina amb un horari esglaonat per als treballadors i la conciliació de la vida laboral i familiar.

Transport marítim

S'elimina la limitació normativa de no embarcar passatgers en ferris, en funció de l'evolució dels paràmetres sanitaris. S'autoritzen, a més, activitats nàutiques recreatives.

Mobilitat entre províncies

En un primer moment, Pedro Sánchez va anunciar que es permetria la mobilitat interprovincial tan bon punt un territori entrés a la ‘nova normalitat’. Avui, però, el ministre Salvador Illa ha explicat que deixarà en mans de comunitats i ciutats autònomes que estiguin en fase 3 decidir si surten abans d’hora de l’estat d’alarma.

En aquest sentit, les persones que visquin en un territori que entri a la ‘nova normalitat’ abans del 21 de juny podran moure’s a d’altres Comunitats Autònomes que estiguin en la mateixa situació.