pavimentació Moll d'Aragó

El Port de Tarragona inicia les obres de substitució d'una part del paviment del Moll d'Aragó

Actualment, una part del Moll està pavimentat amb llambordes | Les obres es dividiran en diverses fases per no repercutir a l'activitat portuària

El Port de Tarragona inicia les obres de pavimentació d'una part del Moll d'Aragó. Un dels molls amb més història i moviments de mercaderies, principalment dedicat al tràfic de mercaderies a granel sobretot agroalimentaris; comptarà amb una inversió de 432.582,54 euros i unes obres que tindran una durada de cinc mesos.

El Moll d'Aragó es troba, actualment, parcialment pavimentat amb llambordes, entre els norai zero i 14. L'any 2019, l'autoritat portuària va substituir aquest paviment de llambordes, així com la resta de paviment, entre els norais zero i cinc.

Després d'aquesta primera intervenció, analitzant el material i l'estat en general en què es troba el paviment d'aquesta zona, i tenint en compte les constants operacions portuàries que es realitzen al Moll d'Aragó; s'ha optat per seguir amb la millora de la superfície delimitada entre els norais cinc a 11.

Substitució del paviment i millora de les instal·lacions

A més de la substitució de les llambordes per un paviment més adequat per efectuar les diferents operacions portuàries, el Port de Tarragona també preveu l'adequació o millora de les instal·lacions afectades com és la xarxa de Sanejament, la instal·lació elèctrica d'enllumenat i preservant la Xarxa d'Aigua contra incendis.

Aquestes obres es realitzaran, concretament, entre els norais cinc i 11 i entre les vies de la biga cantell i les vies del ferrocarril del carrer d'Osca, comprenent una superfície total de 7.241,91 metres quadrats

La intervenció en el paviment del Moll d'Aragórepercussió en les activitats que s'hi desenvolupen. D'aquesta manera, el Port de Tarragona va decidir executar aquestes obres en diverses fases, per incidir el mínim possible en el funcionament del Port. 


Comentaris