Primer pas per crear l'àrea metropolitana de Tarragona, que integrarà sis municipis

Territori i Sostenibilitat impulsa un pla director | Abastarà Tarragona, Reus, Salou, la Canonja, Constantí i Vila-seca
El secretari de l'Agenda Urbana i Territori s'ha reunit amb els alcaldes que conformen l'àrea metropolitana | Departament de Territori i Sostenibilitat

Primer pas per crear l'àrea metropolitana de Tarragona, que integrarà un total de sis municipis. El secretari de l'Agenda Urbana i Territori, Agustí Serra, s'ha reunit aquest dilluns, 6 de juliol, amb els alcaldes i representants municipals de Tarragona, Reus, Salou, la Canonja, Constantí i Vila-seca per donar a conèixer la voluntat d'impulsar un Pla director urbanísic (PDU) que ordenarà l'àrea metropolitana tarragonina. 

El Departament de Territori i Sostenibilitat pretén oferir, a aquests sis municipis, un instrument de planejament supramunicipal per consensuar l'ordenació de les infraestructures, especialment les ferroviàries, i dels espais oberts. «El sistema urbà del Camp de Tarragona definirà el model urbà d'una realitat metropolitana, que donarà coherència, entre d'altres a la gestió de la mobilitat», ha concretat Agustí Serra. 

L'àrea metropolitana de Tarragona serà la segona més gran de Catalunya, després de la de Barcelona. L'àrea urbana de Tarragona està formada per sis municipis, abasta 185,66 quilòmetres quadrats i hi viuen 300.984 persones, amb una densitat de 1.621 habitants per quilomètre quadrat. 

Aquest Pla director urbanístic té l'abast suficient per transcendir les fronteres municipals i ordenar grans àrees de sòl amb problemàtiques comunes, però en administracions locals diferents. Els principals objectius del pla són possibilitar un marc de competitivitat per al desenvolupament econòmic, establir un model de desenvolupament sostenible que integri la diversitat i ordenar els espais oberts i les infraestructures l'àmbit.

Una vegada la Comissió de territori de Catalunya autoritzi l’inici de la redacció del PDU, el primer pas serà l’elaboració de l’anomenat document d’objectius i propòsits generals. Aquest document se sotmetrà a un primer procés de participació ciutadana on es donarà veu tant als ajuntaments com als agents socials, econòmics i ambientals del territori, i a la ciutadania interessada. Les seves aportacions serviran per redactar un primer document del PDU que la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona aprovarà inicialment.

El document aprovat inicialment se sotmetrà al preceptiu període d’informació pública i audiència als ajuntaments, per tal que ajuntaments i ciutadania puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. Un cop estudiades aquestes al·legacions i incorporades, si s’escau, el PDU serà aprovat provisionalment per la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona i, poc després, elevat a la Comissió de Territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau. El conseller de Territori i Sostenibilitat signarà l’aprovació definitiva i el PDU es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), iniciant la seva vigència el dia següent.

"Avui comença: Arrenca la Selectivitat a TGN sota fortes mesures antiCovid" "Sorprenent dada: Revelen la xifra de divorcis a TGN respecte a l'any passat"