Imatge d'un niu de gavina corsa al Port de Tarragona

El Port de Tarragona detecta una reducció del 50% de nius de gavina corsa

La principal hipòtesi és la presència del gavià argentat, un depredador de nius

El Port de Tarragona dedica, cada any, recursos econòmics i humans per fer un seguiment i protegir les zones de nidificació de la gavina corsa des que apareixen els primers nius, a mitjans del mes de març, fins que marxen els últims polls, a principis de juliol.

L'any 2019 es van censar 1.043 parelles de gavina corsa al Port de Tarragona, d'un total de 3.555 a tot Catalunya, tot i que la proporció més gran de població es localitza al Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb 2.101 parelles a la Punta de la Banya i les Salines de la Tancada. Des del 2015 s'observa una tendència d'estabilització de la gavina corsa, però enguany la tendència s'ha trencat. Aquest any al Port de Tarragona s'hi han identificat 406 nius amb postes d'entre 1 i 4 ous cadascun, el que suposa una reducció de més del 50% respecte anys anteriors.

La principal hipòtesi per explicar aquesta disminució és l'ocupació del territori per part de colònies de cria de gavià argentat, que són importants depredadors de nius de gavina corsa i les fa sentir amenaçades. Un altre factor a tenir en compte són les pluges del mes d'abril, que han registrat 124,5 l/m2 al Port, produint grans entollaments a les esplanades i provocant que els exemplars busquessin altres zones de nidificació, tot i que aquest canvi de localització dels nius podria no tenir rellevància en el nombre d'espècimens.

Davant d'aquesta situació, el Port de Tarragona continua realitzant diferents tasques relacionades amb el medi ambient i la sostenibilitat, com ara la senyalització de colònies, la col·locació de tanques per delimitar i protegir les zones de cria, alhora que garanteix l'activitat portuària i la restricció de l'accés a les colònies.

A més, des del Port de Tarragona es fa un seguiment continuat de les colònies i de l'evolució dels polls, en col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. Abans que abandonin la zona, es duu a terme l'anellament, que permet fer un seguiment de la migració de cada exemplar i del retorn de les cries a la zona. D'aquesta manera, s'ha pogut constatar que molts dels adults reproductors presents al Port de Tarragona ja van néixer aquí i han tornat per nidificar-hi.