La nova senyalització en els encreuaments dins del Port de Tarragona

El Port de Tarragona millora la seguretat viaria i ferroviària interna amb noves senyalitzacions

Es duran a terme una cinquantena d'actuacions per renovar els senyals en els encreuaments de la instal·lació portuària

El Port de Tarragona està implementant un projecte de millora de la seguretat viaria i ferroviària interna. Es renovarà la senyalització vertical i horitzontal, amb marques viàries i pictogrames en les interseccions dels vials de circulació amb les vies del tren de tota la zona portuària. El port pretén millorar les condicions de seguretat en la circulació d'ambdues xarxes. Es duran a terme fins a 52 actuacions per millorar la senyalització en els encreuaments.

Des del port es recorda que els elements de seguretat que disposen aquestes interseccions especials és superior a les que assenyala la llei, ja que s'introdueixen automatismes que avisen els usuaris amb antelació al pas de la circulació ferroviària o redueixen els temps d'espera.


Comentaris