Imatge de les plaques fotovoltaiques al Port de Tarragona

El Port de Tarragona redueix la petjada de carboni un 14% en el darrer any

L'Autoritat Portuària té diversos objectius mediambientals fixats pel 2020

El Port de Tarragona ha aconseguit, en l'últim any, reduir un 14% la petjada de carboni. L'any 2018 es van registrar 2.875,47 tones de CO2, mentre que el 2019 van disminuir fins a les 2.492,30 tones. Aquesta reducció és la conseqüència dels esforços del Port per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, conscient de «la necessitat de treballar per l'emergència climàtica».

Aquesta reducció de la petjada de carboni ha estat possible gràcies, en bona part, a la reducció d'emissions del parc mòbil. El Port ha reduït el consum de combustible dels vehicles, tot i haver-ne augmentat els desplaçaments, ja que es disposen de vehicles més eficients i menys contaminants. 

A més, bona part de l'energia que s'utilitza en les instal·lacions de l'Autoritat Portuària de Tarragona procedeix d'energia verda, i en un futur el 50% de l'electricitat que es consumeixi provindrà d'energies renovables.

El Port de Tarragona està adherit als Acords Voluntaris de reducció d'emissions de gastos d'efecte hivernacle impulsat per l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic. A través d'aquest programa, el Port calcula la seva petjada de carboni i estableix uns objectius per reduir les seves emissions. 

Durant aquest 2020 el Port continuarà treballant per complir els seus compromisos mediambientals, entre els quals destaquen la substitució de l'enllumenat per il·luminació LED, que suposarà un estalvi del 50%; la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del Museu del Port; l'adquisició de més vehicles elèctrics, i l'ampliació de zones verdes en diferents emplaçaments, que tenen la capacitat d'absorbir 1.405,18 tones de CO2 a l'any.