Els efectius d'emergències treballant per apagar el foc en la nau industrial al polígon Entrevies de Tarragona

Sancionen l'empresa Miasa amb 125.000 euros per l'incendi del juliol de 2019

El Departament d'Empresa ha obert un expedient per vulnerar la normativa en material de seguretat industrial

El Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya ha obert un expedient sancionador a l'empresa Miasa Logística, amb seu a Tarragona i dedicada a l'emmagatzematge de productes químics, per vulnerar la normativa en material de seguretat industrial, després de patir un incendi el 7 de juliol de l'any passat al polígon Entrevies, on està situada l'empresa.

Des d'Empresa i Coneixement, departament dirigit per la consellera Àngels Chacón, se'ls ha obert un expedient, el qual està en procés de tramitació. Aquest, inclou dues propostes de sanció  que, en la seva totalitat, sumen 125.000 euros.

Gran incendi al polígon Entrevies de Tarragona

El passat 7 de juliol de 2019, l'empresa Miasa Logística patia un incendi, del qual no se n'han pogut arribar a determinar les causes. En l'expedient sancionador obert a l'empresa del polígon Entrevies es considera que no hi ha hagut compliment a la seva obligació d'elaborar i presentar un informe de seguretat per prevenir els riscos inherents d'accidents greus on intervinguin substàncies perilloses, el qual està tipificat com a greu i s'ha sancionat amb 75.000 euros.

A més, en el document es recull que la instal·lació elèctricade baixa tensió de Miasa Logística no s'ajustava a la normativa, ja que el seu estat no coincidia amb el projecte registrat i no hi ha constància de cap inspecció inicial, modificació, ampliació o inspecció periòdica. En aquest sentit, el fet de no haver contractat serveis de manteniment, així com no haver fet inspeccions periòdiques quan ho exigien els reglaments tècnics de seguretat industrial aplicables, són tipificats com una infracció greu i s'ha sancionat amb 50.000 euros.