Imatge d'una de les sales del Tanatori de Tarragona

Impacte desigual de la segona onada als tanatoris de Tarragona

Cementiris i funeràries han limitat les mesures d'actuació a la prevenció sanitària

La pandèmia de coronavirus a l'àrea metropolitana de Tarragona ha estat tenint, i segueix tenint encara, un impacte notable en l'àmbit sanitari i, malauradament, també en el de les defuncions. Proporcionalment al nombre de serveis que havien registrat durant l'any 2019 les funeràries i cementiris de la zona, la segona onada ha suposat un impacte força diferent entre municipis.

Arreu s'havien preparat plans preventius per un possible increment d'activitat que, finalment, no s'han aplicat. Principalment amb l'adquisició de material necessari per tractar una defunció i la posterior cerimònia, sigui pel mètode que sigui. En el cas dels serveis registrats pels serveis funeraris, les dades varien d'un lloc a un altre.

És el cas de Tarragona ciutat, on l'octubre de l'any passat s'hi van registrar 89 cerimònies d'enterrament, que enguany han incrementat fins a les 111. D'aquest augment de 22 defuncions, 19 són per coronavirus. En el cas de Reus, entre setembre i octubre s'ha registrat un increment de 29 serveis, arribant als 173.

Una situació inversa a la de la primera onada; entre març i juny del 2020 es van dur a terme 297 serveis, vuit menys que els 305 registrats entre el mateix període del 2019. Tot plegat implica que, entre gener i octubre del 2020 s'hagin dut a terme cinc cerimònies més que durant els mateixos mesos de l'any passat.

A altres municipis, com Valls o Montblanc, tampoc s'ha registrat un increment de defuncions que requerís implementar mesures addicionals. En el cas del sector privat, Mémora Tarragona sí que va detectar un increment del 32% de la seva activitat respecte a les previsions fetes per aquells mesos.

Durant la segona onada també han registrat un increment, en aquest cas del 6%. Amb tot, l'empresa destaca que s'han implantat les mesures preventives necessàries a les seves instal·lacions, una dinàmica que s'ha repetit als tanatoris municipals i als cementiris, adaptant-se, alhora, a cada període de la pandèmia.

Tot i les previsions, les mesures implantades s'han limitat a les sanitàries

Tots Sants suposa, als cementiris, un increment molt notable de l'afluència de persones. Ha estat el moment d'aquest 2020 en el qual les mesures s'han pogut notar més per part dels ciutadans que hi han anat, precisament, a causa d'aquest augment d'afluència.

Tant als cementiris com a les funeràries, privades i públiques, s'havien previst diversos escenaris i s'havia actuat en conseqüència. Finalment s'han aplicat les mesures preventives i les restriccions dictades, però no s'ha hagut de recórrer a altres actuacions preparades.

«A la primera onada vam prendre una sèrie de mesures d'adquisició de materials, no només dels EPIS per als treballadors, sinó d'equipaments que es necessiten per fer el tractament d'un difunt», explica Montserrat Flores, regidora de Serveis Generals de l'Ajuntament de Reus.

Una dinàmica que també es va donar a la resta d'empreses del sector. Ara, durant la segona onada, «tornem a estar en la mateixa situació, com a empresa hem de tenir previsió i prendre precaucions, que esperem no haver de fer servir», aclareix. La situació, per tant, es repeteix.

«De cara enfora hem limitat l'assistència de persones a les cerimònies i a les vetlles, i l'obligació òbviament de mascareta i la resta de mesures habilitades a tot arreu», detalla la regidora.

El cementiri de Reus incorporarà una nova illa de nínxols

Abans que la pandèmia ni tan sols comencés, i per tant desvinculada totalment de l'impacte del coronavirus, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp va començar a projectar una ampliació de nínxols al Cementiri General de Reus. Montserrat Flores explica que «l'ampliació dels anys noranta deixa molt d'espai de creixement i no hem de patir com altres municipis en aquest moment».

Això permet projectar una nova illa de nínxols sense necessitar ampliar l'espai del recinte. «Seguirà quedant molt d'espai lliure per si cal continuar construint illes en un futur, cosa que no és segur que hagi de passar perquè les inhumacions estan disminuint respecte a les cremacions i cada vegada es necessiten menys nínxols nous», detalla.

El projecte que s'ha previst, amb un pressupost de prop de 190.000 euros, contempla 248 nínxols nous a la zona nord del cementiri. L'illa, d'uns trenta metre de llargària, acollirà 30 nínxols dobles i un de senzill per fila, que s'incorporaran als 13.500 espais funeraris que hi ha actualment.


Comentaris