Classe de la URV

El 60% dels universitaris catalans han patit o coneixen a algú que ha patit agressions homòfobes

Un estudi encapçalat per la URV denuncia la vulnerabilitat del col·lectiu LGBTIQ+ als campus

Sis de cada 10 estudiants universitaris han patit o coneixen a algú que hagi patit  agressions violentes per pertànyer al col·lectiu LGTBIQ+. Segons els resultats del projecte UNI4Freedom, liderat per la Universitat Rovira i Virgili, la situació dels i de les estudiants és preocupant.

L'estudi 'UNI4Freedom: Superant la violència cap el  col·lectiu LGBTIQ+ a les universitats catalanes' està liderat per la URV i compta amb la col·laboració de l'ACUP i la Fundació 'La Caixa'. Entre altres accions, el projecte busca respondre quina és  la situació del col·lectiu LGBTIQ+  a les universitats catalanes i què poden fer aquestes institucions per prevenir i erradicar la violència que pateixen.

Ahir dilluns 14 de setembre es van presentar els resultats de la diagnosi, que mostren que el 61%  dels universitaris ha patit o coneix algú víctima de violència contra l'LGBTIQ+ als campus. També, en la mateixa jornada, s'han presentat deu accions  basades en els programes que han funcionat en universitats internacionals per  erradicar la  discriminació.

Amagar la condició sexual també és violència

L'investigador del Departament de Pedagogia de la URV  i responsable del projecte, Oriol Ríos, explica que «hi ha una normalització  de la violència i es desconeixen les diferents  tipologies de violència  que existeixen».

És per això que l'enquesta realitzada a 755 estudiants de sis universitats especifica i detalla els tipus d'agressions que existeixen. Segons l'estudi, la violència que més sovint s'experimenta al campus són el fet d’haver d’amagar la condició sexual o la  identitat de gènere  (45%) i els comentaris discriminatoris (17%).

Ríos ha declarat també que les universitats han de ser «un  espai procliu a treballar aquests temes» i també cal que siguin «un  lloc segur per a les persones  LGBTIQ+, es faciliti la denúncia, es doni suport a les víctimes i a les persones que donen suport a les víctimes».

La punta de l'iceberg

En aquest sentit, l'investigador ha detallat també algunes dades, com és el fet que el  23% de les persones que pertanyen al col·lectiu LGBTIQ+ no diuen que ho són i, a més,  només el 31,1% dels estudiants coneix si la seva universitat té un  servei  on  recórrer un cas de violència  contra LGBTIQ+.

Es tracta de la  punta de l'iceberg  que ha destapat el projecte UNI4Freedom, enquestant als estudiants, però també ha entrevistat 30 membres de les diferents comunitats universitàries, entre estudiants, Personal Docent  i Investigador, Personal d’Administració i Serveis i els responsables de les unitats d’igualtat de les sis universitats participants.

Concretament, són: Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat de Vic i Universitat Ramon Llull.

Pautes que ja s'apliquen en universitats arreu del món

Per tal de propiciar un clima idoni per facilitar la erradicació de la violència i fomentar la denúncia en casos diagnosticats, els investigadors proposen una sèrie de  mesures, basades en la implementació en altres universitats, que han demostrat científicament tenir un impacte social  i uns resultats positius.

Entre altres, insten a formar a tota la comunitat universitària en evidències científiques per identificar la violència contra el col·lectiu LGBTIQ+, especialment durant l’acollida de l’alumnat del  primer curs  universitari.

En el cas que es produeixin casos, també és necessari crear xarxes de solidaritat  que donin suport i que fomentin aliances entre els diferents col·lectius com el LGBTIQ+, minories ètniques i religioses, persones heterosexuals o persones amb discapacitats, entre altres.

Aquestes mesures, fins a un total de 10, són les que han estat recollides com a imprescindibles per combatre la violència i la discriminació. Totes elles seran redactades i adreçades  a totes les universitats catalanes, per a la seva aplicació i posada en marxa.