Pla mitjà d'una investigadora de la URV

La URV incrementa la producció científica i la ràtio d'articles publicats pels investigadors tot i la pandèmia

L'equip d'investigadors publica més de 1.400 articles científics en revistes indexades a la Web of Science el 2020

La pandèmia no ha aturat la producció científica de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'any passat el col·lectiu investigador de la Universitat va publicar 1.416 articles científics a revistes indexades a la base de dades internacional Web of Science, segons les dades provincials dels 18 de gener. Això representa un augment del 6,7% respecte el 2019, en què es van recollir 1.327 publicacions.

Les dades analitzades mostren un increment en el nombre d'articles científics publicats per cada investigador o investigadora doctor de la URV dedicat a la recerca a temps complert, que se situa en 2 publicacions per persona.

Aquest conjunt de xifres s’han analitzat tenint en compte els documents amb filiació URV recollits als índex Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index i Emerging Sources Citation Index.

La Càtedra UNESCO d’Habitatge presenta l’informe internacional sobre bones pràctiques en habitatge assequible

D'altra banda, la Càtedra UNESCO d'Habitatge de la URV ha presentat l'informe internacional sobre bones pràctiques en habitatge assequible. La Càtedra revisa alunes bones pràctiques en matèria d'habitatge assequible i social en diversos països europeus i aprofundeix en l'anàlisi dels seus costos, beneficis, dificultats i èxits, estudiant la seva possible replicabilitat en altres ciutats, regions o països.

Avui dia, la manca d’un accés assequible a l’habitatge és un dels problemes més importants als quals s’enfronten els països europeus, especialment a les àrees urbanes. En aquest informe, els autors  Sergio Nasarre Aznar (coordinador de la mateixa), Núria Lambea-Llop, Milan Ftáčnik i Līga Rasnača identifiquen els principals reptes relacionats amb l’habitatge social i assequible, proposant solucions pràctiques i orientades a polítiques públiques que puguin oferir resultats tangibles als ciutadans de la Unió Europea.

El treball finalitza donant 30 recomanacions concretes a nivell municipal, estatal i europeu per millorar la assequibilitat de l’habitatge. Els experts de la Universitat Rovira i Virgili aposten en aquest informe per una política coordinada a diversos nivells des de les autoritats públiques locals a les nacionals i europees amb prioritats generals, com ara un augment en la disponibilitat de nous habitatges socials i assequibles, assegurar terrenys per ús social i habitatge assequible, millor ús del parc d’habitatges existent, renovació d’habitatges existents i alts estàndards per a noves construccions, i un enfocament més específic per a grups vulnerables i de baixos ingressos.