La Cooperativa de l'Aleixar vol retornar part dels diners abans del febrer

Amb la venda de les oficines, el magatzem i l’agrobotiga de la Cooperativa de l'Aleixar s'espera poder retornar alguns diners
Intentaran retornar part dels diners als afectats de la fallida  | Isma Llanes

 

El 2 de febrer del 2019 és la data que s’ha marcat la Cooperativa de l’Aleixar perquè els afectats per la fallida puguin recuperar part dels diners. Aquest dia està marcat al calendari, ja que és la data límit per presentar un concurs de creditors. Tot això només es podrà fer si abans d’aquest dia s’obté líquid mitjançant immobles i el cobrament de préstecs que s’estan regularitzant.  A més, s’espera recuperar el fons cooperatiu en liquidar la secció de crèdit.

 

S’espera retornar part dels diners als afectats per la fallida

La Cooperativa de l’Aleixar vol recuperar líquid per poder retornar part dels diners als afectats abans de febrer. En aquest sentit, la seva intenció és que es distribueixi el líquid en la proporció que cada dipositari té respecte al passiu.

 

L’advocat contractat per la cooperativa, Rodrigo Fernández, ha explicat que «abans de presentar la demanda de concurs, si no queda cap altre remei, la intenció del consell rector és que amb tot el líquid obtingut es procedeixi a repartir en proporció». Concretament, hi ha uns 140 afectats per la fallida de la Cooperativa de l’Aleixar i, si es concreta la venda de les oficines, el magatzem i l’agrobotiga de la Cooperativa, ja sigui a Coselva i l’Ajuntament del municipi, s’obtindrien uns 520.000 euros, tot i ser xifres que no estiguin acabades de perfilar.

 

Agrobotiga i magatzem de la Cooperativa de l'Aleixar, alguns dels béns immobles que es poden vendre | Isma Llanes

 

Els comptes de l’any 2017 es presentaran en la pròxima assemblea

Molts són els temes que hi ha pendents i que s’ha d’informar els afectats. Entre finals d’aquest mes de desembre i principis de gener serà quan se celebri la pròxima assemblea i, en aquest moment, serà quan es presentin els nous comptes i es posarà damunt la taula la venda dels béns immobles, en cas que s’hagin concretat les ofertes, a més de la dissolució de la secció de crèdit de la cooperativa.

 

Segons explica l’advocat, el consell rector ha formulat els comptes del 2017, però s’hi detecten clares diferències amb els de l’any anterior. «Posen en relleu les deficiències que ja havia detectat el Departament d’Economia  amb motiu de l’acta d’inspecció, però també altres deficiències», ha explicat Rodrigo Fernández. En aquest sentit, també ha detallat que s’havia fet constar que les imposicions dels socis pujaven a tres milions d’euros, quan en realitat pugen a cinc; hi ha dos milions més de passiu i un milió i mig menys d’actius, els quals s’han acreditat que no existien tot i que els últims comptes en feien menció.