Primeres denúncies a morosos de la Cooperativa de l'Aleixar

Un sol soci deuria 300.000 euros que s'estaria negant a retornar | La majoria de deutors estarien saldant el deute

La Cooperativa de l'Aleixar ha començat a moure fitxa per solucionar el forat econòmic de 4,5 milions d'euros. L'entitat hauria començat a denunciar els deutors que es neguen a tornar els préstecs que se'ls van concedir  segons ha avançat RAC1 i ha confirmat TarragonaDigital a través dels serveis jurídics de la Cooperativa. Del total del forat econòmic, fins a un milió d'euros correspon a crèdits emesos i no recuperats.

D'aquest paquet total, la majoria de socis deutors s'haurien mostrat predisposat a tornar els préstecs, però no tots. Un dels casos de més volum és el d'un veí del poble, empresari, a qui es van deixar 300.000 euros que es nega a retornar. En la mateixa situació hi hauria, segons ha apuntat ACN, dos préstecs que sumen uns 90.000 euros. En total, aquests tres crèdits sols ja significarien gairebé el 40 % del que queda pendent de retornar.

A la dreta, instal·lacions de la Cooperativa de l'Aleixar
A la dreta, instal·lacions de la Cooperativa de l'Aleixar | Isma Llanes

 

La resta de deutors, que serien fins a 35, sumen els 600.000 euros restants que es deuen a la secció de crèdit de la Cooperativa de l'Aleixar. D'aquests n'hi hauria que haurien amortitzat el crèdit de cop, mentre que altres han començat a retornar-lo, en alguns casos, a través de nous crèdits, ara amb Coselva. L'entitat, de fet, ja es va posar a disposició de la Cooperativa de l'Aleixar i els seus socis quan es va conèixer la situació de la secció de crèdit.

Crèdits emesos però no concedits

Des que es va obrir la investigació per delictes econòmics, s'han anat coneixent més detalls de la situació de la Cooperativa de l'Aleixar. La investigació dels Mossos d'Esquadra també estudia si alguns dels crèdits que figuren com a no recuperables serien, en realitat, falsos. El que hi ha sobre la taula és la possibilitat que l'exdirectora de la caixa agrària hagués falsificat signatures per quedar-se els diners.

Magatzem de la Cooperativa de l'Aleixar
Magatzem de la Cooperativa de l'Aleixar | Isma Llanes

Els comptes del 2017 no s'han formulat

Els serveis judicials de la Cooperativa de l'Aleixar expliquen que s'està posant al dia la comptabilitat del 2017, que a aquestes altures encara no s'ha formulat. La previsió amb la qual es treballa és poder-los presentar, com a molt tard, la primera setmana de desembre. Més enllà de l'obligació legal de presentar els comptes, el document ha de servir, també, per saber quin és l'estat real i actualitzat de la comptabilitat de la Cooperativa de l'Aleixar.

4,5 milions d'euros de forat econòmic

Fa dues setmanes que es va saber que el forat econòmic de la Cooperativa de l'Aleixar és de 4,5 milions d'euros. Aquesta quantitat es divideix en tres conceptes. Per una banda, un milió d'euros de préstecs concedits i no reclamats ni retornats. Un altre milió i mig d'euros correspon a immobilitzat financer que surt reflectit al balanç, però no existeix. És a dir, dipòsits que la Cooperativa tindria a altres entitats bancàries o a la mateixa secció de crèdit, però que no existeixen.

Els dos milions restants d'aquest forat econòmic corresponen a un desviament de saldos passius. Els comptes de la Cooperativa de l'Aleixar reflecteixen que hi ha tres milions d'euros en dipòsits de socis; és a dir, tres milions d'euros dels socis en comptes corrents i d'altres tipus. Aquests diners figuren, al balanç, com un deute de la Cooperativa cap als socis. El cas és que aquests dipòsits no sumen tres milions d'euros, sinó cinc. La Cooperativa, per tant, deuria dos milions d'euros més del que diuen els seus comptes.