nous-carrers-municipi-castellvell

Les millores de Castellvell del Camp en els darrers quatre anys

El municipi del Baix Camp ha realitzat diverses accions per tal de millorar la qualitat dels seus serveis als habitants

Les accions de millora a Castellvell del Camp han sigut diverses en els darrers quatre anys. El seu objectiu principal ha sigut «vetllar per la comoditat i qualitat de vida dels seus habitants, així com oferir uns serveis de major seguretat als mateixos ciutadans, veïns i veïnes» segons expliquen des del consistori.

Obres de renovació de serveis i pavimentació al nucli antic

A finals d’any 2018 es van poder iniciar les obres de renovació de serveis al nucli antic, molt necessàries i urgents a causa del deteriorament dels serveis d’aigua i clavegueram actuals Aquests últims es van construir ara fa més de cinquanta anys i actualment comporten unes despeses de manteniment molt elevades que s’han d’assumir entre tots els veïns i el mateix ajuntament. Les obres tenen un import  total d’adjudicació de 842.977,60 euros. El seu cost serà finançat per l’Ajuntament, els veïns i per dues subvencions adquirides.

Construcció xarxa clavegueram en zones poblades sense el servei municipal

Al municipi de Castellvell del Camp encara existeixen zones poblades sense el servei municipal de clavegueram. Durant els últims mesos s’ha construït la nova xarxa clavegueram en zones com el camí de l’Aleixar i camí Ample. Això ha comportat el benefici d'un total de 15 veïns, la majoria d’ells amb la seva primera residencia al mateix municipi.

Sistema d’avisos  i comunicació amb els veïns 'La Línia Verda'

S’ha creat un sistema de comunicació entre els veïns i l’ajuntament anomenat 'La Línia Verda'. L’objectiu és fer arribar la informació municipal de manera instantània a la població i, alhora, que tothom pugui notificar a l’Ajuntament qualsevol incidència o problema que detecti al poble per resoldre’l com més aviat millor, amb una participació elevada.

Instal·lació de LEDs en diferents zones del municipi

Durant l’any 2018 es va dur a terme la substitució de les lluminàries de les bombetes de vapor de sodi i/o mercuri existents dins de sòl urbà del municipi per lluminàries més eficients i equips compactes amb tecnologia LED, amb l’objectiu de la millora i estalvi energètic. Això ha permès que la facturació de la llum es redueixi en un 35%.

illuminacio-nova-castellvell
Nova instal·lació lluminària de Castellvell del Camp | Cedida

 

També s'han dut a terme altres actuacions

— Les obres de pavimentació dels carrers de la urbanització Castellmoster, amb un cost total de 244.574,04 €, amb una aportació dels veïns d’un 62% del cost total.

— La construcció d’una zona d’esbarjo per a gossos a l’Av. President Companys.

— La instal·lació d’una barana al camí d’accés a l’ermita de Santa Anna.

— La posada en marxa de l’edifici de l’Ateneu amb la instal·lació de la xarxa elèctrica, aire a condicionat i xarxa interna d’aigua que no es trobaven en funcionament, per tal de poder obrir l’equipament al públic. A l’edifici s’hi ha ubicat la biblioteca municipal i al grup de joves 'Trencalòs'.

— La celebració de l’acte anual de benvinguda als nou nats, organitzat pel Jutjat de Pau de Castellvell del  Camp, i amb la col·laboració d’aquest Ajuntament.

— La celebració del V Concurs literari “El Portal”, organitzat conjuntament amb el Club del Lector.

— La signatura del conveni de col·laboració 'La brossa amiga' amb el Consell  Comarcal del Baix Camp, per tal de portar a terme diferents campanyes per millorar la recollida selectiva de les escombraries al municipi.

— Les obres de millora de l’acústica al poliesportiu municipal.

— La col·laboració amb l’AMPA de l’Escola Santa Anna per tal de tirar endavant diferents projectes educatius a l’escola, així com amb l’equip directiu de la Llar d’Infants  'Els Eixerits'.

— La creació de la Comissió de Reis i la millora de les diferents festes populars del municipi: festa de Reis, Carnaval i festes majors.

— Pel que fa al tema econòmic durant aquest últim període s’ha reduït, i molt, l’endeutament municipal. S’ha prioritzat aquest tema per damunt dels altres, perquè si l’economia municipal no està sanejada, no es poden executar obres ni desenvolupar projectes culturals, educatius o festius.

zona-esbarjo-gossos-castellvell
La nova zona d'esbarjo per a gossos de Castellvell del Camp | Cedida

 

Dues actuacions properes

Donar continuïtat al camí de vianants, que actualment ja connecta el Nucli Antic amb els Pugets, per tal que arribi fins a la urbanització Arboceres, Flor del Camp i Castellmoster.

— Arranjament de la rotonda de l’entrada al poble.

— Igualment per part de Telefònica s’implantarà la fibra òptica a les urbanitzacions i partides municipals.