Els primers pagaments de la Cooperativa de l'Aleixar es faran a final de mes

A l'assemblea d'aquest dimarts s'ha comunicat als socis | S'aproven els comptes del 2017
Instal·lacions de la Cooperativa Agrícola de l'Aleixar | Jordi Olària

 

Bones notícies per als socis de la Cooperativa de l'Aleixar, que començaran a cobrar part dels diners bloquejats a final de mes. Així s'ha comunicat en una assemblea celebrada aquest dimarts a les set del vespre i fins vora les deu de la nit. Tal com ja havia aprovat la junta de la Cooperativa, les oficines es vendran a l'Ajuntament de l'Aleixar, que ja ho ha aprovat en plenari, i que faria efectiva la compra el dia 24 o 25 de gener. Serà llavors quan els diners d'aquesta venda —uns 120.000 euros— serveixin per començar a retornar part del capital bloquejat des de la fallida de la secció de crèdit.

 

Plaça de la Vila de l'Aleixar | Isma Llanes

 

El dia 2 de febrer és la data que s'havia marcat la mateixa Cooperativa per retornar part dels diners als socis afectats per la fallida. Per fer-ho es vendran les oficines a l'Ajuntament de l'Aleixar per uns 120.000 euros. La resta dels immobles, és a dir, l'Agrobotiga i el magatzem, es pot vendre a Coselva, la Cooperativa de La Selva del Camp, que és qui acabaria absorbint l'activitat de la de l'Aleixar una vegada resolta la situació actual.

 

Instal·lacions del magatzem de la Cooperativa de l'Aleixar | Isma Llanes

 

El destí del magatzem, en dubte

S'ha convocat una nova assemblea per al dia 23 de gener, que és quan es decidirà què es fa amb el magatzem. La primera idea era que el pogués assumir Coselva a través d'un procés d'absorció tutelat per la Generalitat, però els requisits per fer efectiu aquest ajut del pla de competitivitat són complexos i «pràcticament d'impossible compliment» segons fonts coneixedores de l'operació.

 

Aquest procés implicaria la creació d'una Societat Agrícola de Transformació, una entitat similar a una cooperativa però més simple jurídicament parlant. És una de les complicacions que planteja aquesta possibilitat. La segona opció, que sembla que podria agafar més força les pròximes setmanes, seria fer efectiva l'oferta de l'Ajuntament. El consistori de l'Aleixar podria quedar-se el magatzem pel preu de taxació, que són poc més de 200.000 euros.

 

Agrobotiga de la Cooperativa de l'Aleixar | Isma Llanes

 

Els comptes del 2017, aprovats

«Els comptes s'han aprovat, però l'auditor ha denegat l'emissió d'informe», explica l'advocat de la Cooperativa, Rodrigo Fernández. És a dir, que s'ha posat sobre el paper la comptabilitat de l'any 2017, que evidencia el frau que va provocar la fallida. Això implica que l'auditor clarifica els comptes, però no pot explicar o justificar on han anat a parar amb les dades de què es disposa des de l'entitat. Tot i això, sentencia l'advocat, els auditors asseguren que «mai els comptes han reflectit tant l'estat real de la societat».

 

La difícil situació dels socis de la Cooperativa de l'Aleixar sembla, doncs, que començaria a encarrilar-se, a l'espera que segueixi avançant la investigació d'aquest cas. A hores d'ara ja hi ha indicis de com i quan s'haurien produït les transferències que haurien fet desaparèixer 4,5 milions d'euros dels comptes de la Secció de Crèdit de la Cooperativa. Tot plegat tres mesos després que es destapés la situació financera de l'entitat agrària de l'Aleixar.