L'Ajuntament de Roda de Berà aprova el Reglament Orgànic Municipal

El document ha estat aprovat amb el consens de tots els grups polítics per mitjà d'una comissió especial que es va reunir diverses vegades
Imatge de ple en què s'ha aprovat el ROM. | Cedida

 

El Ple de l'Ajuntament de Roda de Berà va aprovar per unanimitat aquest dijous, dia 26 de juliol, en la sessió ordinària del mes de juliol, el text del nou Reglament Orgànic Municipal (ROM), un document més modern, adaptat a la nova legislació i a les noves tecnologies.

 

El text arriba després d'una sèrie de reunions durant les quals els representants de totes les forces polítiques van debatre i treballar al voltant d'un esborrany per obtenir un text consensuat. Tots els portaveus, durant les seves intervencions, van coincidir a felicitar la tasca duta a terme per la comissió i van agrair el treball dels tècnics municipals que han participat en la seva elaboració.

 

A l'octubre de l'any 2016, el plenari va acordar la creació d'una comissió especial per a la redacció d'una proposta de ROM que pogués donar resposta a les noves necessitats reals del municipi i que incorporés els nous aspectes introduïts arran de les modificacions legislatives sobre el Règim Local, de procediment administratiu del sector públic i, especialment, sobre la transparència i el bon govern.

 

El Reglament Orgànic Municipal

En el document del ROM queda reflectida l'organització del municipi i es detallen qüestions com els principis inspiradors de l'activitat municipal; les normes sobre la constitució, la vigència i la finalització del mandat corporatiu; l'organització municipal de caràcter necessari i de caràcter complementari; l'estatut dels membres de la corporació, funcionament i règim jurídic; el control i la fiscalització del Ple; o respecte a la informació i la participació ciutadana.

 

També inclou novetats en relació al ROM anterior, com una sessió sobre l'estat del municipi a l'equador de cada legislatura; la creació de la figura del «regidor del barri»; la regulació dels consells sectorials de participació, amb la voluntat de crear-ne el consell de comunicació local; o la figura del Síndic de Greuges, amb el qual l'Ajuntament aposta per crear nous canals per protegir els veïns i veïnes. 

 

La tecnologia digital adopta un paper protagonista amb el nou ROM, continuant amb l’aposta que l’equip de Govern ha fet ja amb la implantació del programari Gestiona, mitjançant el qual s’efectuen totes les comunicacions i es gestionen tots els expedients; o dels videoactes dels plens, per complir amb les normatives amb més agilitat i rapidesa, però sobretot per facilitar l’accés a la ciutadania a aquests continguts.

 

Finalment, respecte a la participació ciutadana, el ROM estableix l’eix dels principis que han de regir la seva regulació, més específica i detallada amb els canals necessaris per facilitar la participació de tots els rodencs i rodenques en els assumptes públics municipals, i aconseguir una societat més participativa, conscient i responsable dels assumptes que els hi afecten.