El calendari d'impostos 2019 a Torredembarra

Repassem els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals

La primera Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra d’aquest 2019 es va celebrar aquest dimecres, 9 de gener. Com és habitual en aquesta primera convocatòria de l'any, l'ens, que reuneix l'alcalde i els tinents d'alcalde —la resta de l'equip de govern també hi pren part—, ha aprovat el calendari fiscal de 2019, és a dir, les dates en què es faran els cobrament dels impostos i taxes que s'han d'abonar a l'Ajuntament de Torredembarra.

El calendari de pagament dels impostos i taxes de 2019 a Torredembarra

Encara no ens segueixes a Telegram? 📲 Forma part de la nostra comunitat! Comenta i rep les notícies més importants al moment al teu mòbil i GRATIS. Clica aquí, t'estem esperant!

Repassem, doncs, un a un, el calendari en què cal pagar els impostos i taxes municipals, és a dir, els que cobra l'Ajuntament de Torredembarra:

IBI urbà

Si es vol abonar en un sol rebut, es cobrarà el 12 d'agost. Cal sol·licitar-ho a BASE abans del 13 de maig, així com si es vol abonar en tres rebuts: 

Primera quota: pagament voluntari del 29 d'abril al 30 d'agost. Es carregarà als rebuts bancaris el 12 de juny.

Segona quota: pagament voluntari del 28 de juny al 30 d'agost. Es carregarà als rebuts bancaris el 12 d'agost.

Tercera quota: pagament voluntari del 30 d'agost al 30 d'octubre. Es carregarà als rebuts bancaris l'11 d'octubre.

Els rebuts  no domiciliats s’hauran de pagar íntegrament entre el 28 de juny i el 30 d’agost  de 2019.

IBI rústic

Pagament voluntari del 28 de juny al 30 d'agost. Es carregarà als comptes bancaris el 14 d'agost.  Els rebuts no domiciliats s’hauran de pagar íntegrament entre el 28 de juny i el 30 d’agost de 2019.

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Pagament voluntari del 29 de març al 29 de maig. Es carregarà als comptes bancaris el 15 de maig.

IAE

Pagament voluntari del 30 de juliol al 30 de setembre. Es carregarà als comptes bancaris el 13 de setembre.

Taxa per la gestió de residus domiciliaris de la urbanització Sadolla

Pagament voluntari del 28 de juny al 30 d'agost. Es carregarà als comptes bancaris el 14 d'agost.

Impost sobre l'entrada de vehicles, guals, càrregues i descàrregues

Pagament voluntari del 28 de juny al 30 d'agost. Es carregarà als comptes bancaris el 14 d'agost.

Taxa de residus industrials i comercials

Pagament voluntari del 30 de juliol al 30 de setembre. Es carregarà als comptes bancaris el 13 de setembre.

Escoles de música i llars d'infants municipals

Per part de la Regidoria d’Educació es prepara cada principi de mes el padró corresponent, s'aprova i es publica l’anunci de cobrament en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona establint un període voluntari de pagament de dos mesos. Paral·lelament, es genera per part de la Tresoreria Municipal  la remesa bancària de tots els rebuts i es cobra via domiciliació dins dels cinc dies següents a l’aprovació dels padrons. 

Taxa de residus en habitatges

L'import anual, com és habitual, es cobrarà prorratejat juntament amb el rebut de l’aigua dins dels dos mesos següents al bimestre que correspongui, a raó, doncs, de sis rebuts a l'any. Aquest cobrament el fa Sorea, que després fa la transferència dels diners a l’Ajuntament, segons el que estableix l'adjudicació del contracte de servei de l'aigua i el clavegueram a Torredembarra.