Imatge d'arxiu Policia Local

Roda de Berà obre la convocatòria d'oposicions per a una plaça d'agent de la Policia Local

La plaça s'emmarcarà dins les funcions de mobilitat horitzontal interadministrativa

L'Ajuntament de Roda de Berà obre una nova plaça per a la contractació d'un nou agent dePolicia Local. Les sol·licituds al procés de selecció ja es poden presentar, dins una plaça reservada a les funcions de mobilitat horitzontal interadministrativa.

El procediment de selecció es realitzarà a través d'un concurs-oposició, en la modalitat de torn lliure, i constarà de dues fases. La primera, la d'oposició, consistirà en una prova teòrica de coneixements on s'haurà de resoldre un cas pràctic, així com respondre un test de 50 preguntes.

Seguidament, s'haurà de superar una prova d’aptitud física; una prova psicotècnica; i un reconeixement mèdic, on totes les proves tindran un caràcter obligatori i eliminatori.

Dins les diverses fases del concurs, es valoraran també els mèrits al·legats i acreditats pels aspirants, com pot ser l’antiguitat, recompenses i distincions, titulacions acadèmiques, formació professional i el nivell de coneixement de la llengua catalana. 

Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de setembre a l'OAC de l'Ajuntament de Roda de Berà. Tota la informació, tràmits, així com conèixer el temari i els requisits del concurs d'oposició, es pot efectuar a través de l'apartat corresponent de la pàgina web del consistori.


Comentaris