L'Ajuntament de Roda de Berà.

Roda de Berà implementa més restriccions per solucionar el problema de l'aigua del pou de Cal Llorenç

Hi haurà restriccions horàries i es prohibeix, en algunes zones, consumir aigua de l'aixeta

La situació de l'aigua potable a Roda de Berà s'agreuja. Després de les mesures urgents adoptades per l'ajuntament al pou de Cal Llorenç, que no han estat suficients, el consistori ha anunciat que emprendrà altres accions restrictives, per assegurar l'abastiment d'aigua potable al municipi.


Segons s'ha detallat des de l'Ajuntament de Roda de Berà, les mesures no han estat suficients per recuperar el seu cabal i els nivells de terbolesa adequats de l'aigua del pou de Cal Llorenç, així que aquesta no es pot destinar al consum en boca, provocant una manca de recursos hídrics.


Tots aquests fets han provocat que l'alcalde de Roda de Berà,Pere Virgili, decretés ahir al migdia noves mesures urgents, que consistiran en restriccionsprohibicions, per garantir el subministrament d'aigua potable de qualitat a les zones afectades.


Les restriccions es van iniciar ahir mateix i s'allargaran durant quinze dies, sense perjudici que el termini es pugui allargar segons avanci la situació. Totes aquestes qüestions es van poder concretar ahir, en la reunió que l'alcalde va demanar convocar al president de la comissió especial de l'aigua, Rafael Luna.

Restriccions per horaris i limitació d'ús d'aigua potable

D'aquesta manera, l'Ajuntament de Roda de Berà ha decretat que des de les 12 de la nit fins a les sis del matí, es tallarà el subministrament d’aigua a l’Eixample, Merymar, Les Torres, el polígon industrial de l’Avenar i el del carrer Tallers, el camí de Berà i el camí de Sant Salvador.

Per altra banda també es limitarà, durant 24 hores, l'ús d'aigua potable a tots els barris que s'abasteixin mitjançant els quatre pous municipals. Són el nucli urbà, la Martorella, l’Eixample, Berà Mar, Les Torres, Merymar, el polígon industrial de l’Avenar, i el polígon del carrer Tallers.

A banda dels usos que siguin necessaris, queda totalment prohibit fer ús de l'aigua per al reg de plantes ornamentals, omplir piscines o qualsevol altre ús que no sigui l’essencial.

Una zona que s'abastirà amb camions cisterna

Si s'observen els plànols, hi ha una zona petita i concreta del municipi que es nodreix només per l'aigua del pou de Cal Llorenç. Com que no s'han pogut establir connexions amb la resta de la xarxa d'aigües, l'ajuntament ha decretat prohibir el consum en boca, beure-la, per part dels veïns de la zona, ja que els nivells de terbolesa no són aptes per al consum humà.


Perquè els veïns de la zona no es quedin sense poder fer ús de l'aigua, el consistori ha avançat que s'implementarà, provisionalment, un sistema d'abastiment mitjançant camions cisterna. El subministrament serà els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 12 hores al punt de confluència dels carrers Berà i Major.


Mentrestant, per estabilitzar el cabal i els nivells de terbolesa del pou de Cal Llorenç, l'ajuntament continuarà reforçant-lo a través de camions cisterna els quals transvasaran aigua potable de la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona directament cap a la xarxa d'aigua municipal.


També injectarà aigua dels dipòsits del Pujol de la Morella i de l'Eixample, directament a la xarxa d'aigua, motiu pel qual es podrà notar una baixada de la pressió a les zones més altes del poble.

La solució, construir un altre pou

És un moment difícil el que li toca viure al municipi de Roda de Berà, per això des del consistori es recalca, i molt, la responsabilitat dels ciutadans en tot aquest afer, a través d'una campanya de conscienciació per a fer un ús més eficient i sostenible de l'aigua potable.


Tota aquesta problemàtica s'arreglarà, segons detalla l'Ajuntament de Roda de Berà, a curt termini amb la implementació del nou pou d'aigua, assolint el vistiplau de l'Agència Catalana de l'Aigua i de Sanitat. Tots els processos administratius ja estan iniciats i s'espera que finalitzin, per poder iniciar les obres.


L'Ajuntament ha demanat a l'empresa adjudicatària de la redacció del projecte executiu de les obres de construcció del nou pou, que avanci, al més aviat possible, la memòria valorada que inclogui les actuacions mínimes que permetin la posada en funcionament i l'explotació de l'aqüífer del nou pou.


Comentaris