L'oposició demana un informe sobre les incompatibilitats de Núria Batet

La regidora hauria signat factures d'una associació de la qual hauria rebut remuneracions anuals

Cs, PP i Avui Democràcia, han entrat a registre aquest dilluns, 3 de setembre, una petició adreçada a l'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira (ERC), perquè insti al secretari municipal a emetre un informe que dictamini si Núria Batet, regidora de cultura, podia signar factures a l'Associació Cultural 2x4, havent percebut anualment una remuneració de la mateixa entitat per activitats «esporàdiques».

Tal com va donar a conèixer el mensual «El Mònic de la Torre», des de juny de l'any 2015 la regidora ha signat factures per valor de més de 30.000 euros a l'entitat Cultural 2x4; la qual hauria remunerat anualment a la regidora amb valors d'entre 1.000 i 1.100 euros, tal com consta a la declaració de béns i d'incompatibilitats de Batet que es publica al Portal de la Transparència de l'ens.

Segons l'apartat A de l'article 23 de la llei 40/2015, les autoritats i el personal al servei de les administracions s'han d'abstenir si poden tenir «un interès personal en l'assumpte tractat» i segons l'apartat E, s'han d'abstenir aquells servidors públics que puguin «tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l'assumpte, o haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc»

Núria Batet, regidora de cultura de l'Ajuntament de Torredembarra
Núria Batet, regidora de cultura de l'Ajuntament de Torredembarra | Ajuntament de Torredembarra

La regidora de cultura de Torredembarra, sota sospita

En el darrer ple del mes de juliol i, a instàncies de la regidora del Partit Popular Núria Gómez,  Batet va defensar la seva actuació tot assegurant que tenia la conformitat dels serveis jurídics de l'Ajuntament, ja que no era sòcia ni formava part de la junta directiva de l'entitat Cultural 2x4. Però, tot i aquestes afirmacions, Batet només hauria rebut una opinió expressada oralment, ja que no hi ha hagut cap informe jurídic al respecte, motiu pel qual els grups parlamentaris de l'oposició han decidit tirar endavant la petició d'aquest informe. 

Per altra banda s'ha fet públic que la regidora de cultura també ha signat factures d'entitats locals on ella, o familiars seus fins a un quart grau de parentiu, són socis i formen part de la junta directiva; fet que entraria també en contradicció amb l'article 23 de la llei 40/2015.