Ajuntament de Roda de Berà

Roda de Berà prorroga el pressupost 2019 amb modificacions per fer front a la crisi del coronavirus

Es modifiquen algunes partides de forma substancial per incrementar-ne d’altres destinades a l’atenció a les persones, el foment de l’ocupació o l’ajuda a autònoms

La greu crisi provocada per la Covid-19 ha forçat el govern de Roda de Berà a no presentar un nou pressupost per a l’exercici 2020, sinó modificar el document del 2019. La situació que vivim, sense precedents, ha fet repensar a l’alcalde Pere Virgili i el seu equip tot el pla de mandat per la resta de la legislatura, i amb la voluntat d’adaptar-se a les necessitats actuals dels rodencs i rodenques. Per tot això, «vam proposar al Ple no elaborar un nou pressupost i optar per fer una modificació substancial del pressupost de 2019, comprometent-nos a elaborar el de 2021 durant la tardor d’aquest any, adaptat a les circumstàncies del moment», ha explicat el batlle.

La pròrroga i modificació dels comptes de 2019 va ser aprovada per majoria al Ple extraordinari telemàtic celebrat divendres a la tarda, amb els vots a favor de Tria Roda, Ciutadans, Partit Popular, Esquerra Republicana i Junts per Roda, i amb l’abstenció dels socialistes. La proposta econòmica, precisament, incorpora part del romanent de tresoreria positiu de 2019, el percentatge que la legislació vigent permet, i altes i baixes a diferents partides pressupostàries per fer front a les despeses que el consistori haurà d’afrontar, sobretot pel que fa a l’atenció de les persones, l’ocupació i la promoció del comerç i el turisme.

Béns i serveis: increment de prop d'1 MEUR

El capítol de despeses corrents en béns i serveis tindrà un increment de prop d’1 milió d’euros, dels quals 832.000 corresponen al nou servei de gestió de la recollida d’escombraries amb el Consell Comarcal del Tarragonès i que ja ha entrat en funcionament. La resta anirà destinat a diversos ítems, entre els quals hi ha els Serveis Socials, la formació ocupacional i la promoció turística i del comerç de proximitat.

La partida destinada al foment de l’ocupació pateix un increment important, i passa de 35.000 euros a 120.000 euros, i també augmenta la despesa per a l’atenció a les persones, passant de 12.000 a 50.000 euros. També s’incrementen les subvencions a les entitats locals per poder fer front als imports no liquidats en exercicis anteriors.

D’altra banda, s’inclou una nova remesa de 240.000 euros destinada a l’ajut extraordinari per a autònoms, microempreses i pimes que hagin patit pèrdues a conseqüència de la crisi de la Covid-19.

Baixes de 538.000 euros

La modificació de l’equip de govern preveu també baixes de 538.000 euros provinents de l’ajust a la realitat de partides vinculades als serveis de platges, al manteniment de vehicles de la recollida de la brossa i subministraments de carburants, així com serveis professionals externs, entre d’altres.

Respecte a les inversions reals, han apuntat des del consistori, la reducció d’aquestes partides es produeix «en gairebé totes, a excepció dels imports per executar les obres i treballs necessaris d’aquest any». Quant a la remesa destinada a executar els projectes escollits als Pressupostos Participatius de la segona edició, queda anul·lada davant la realitat actual i es reprendran el pròxim any.