3de6 amb l'agulla dels Brivalls de Cornudella

Els Brivalls de Cornudella perden els castells de 7