L’elevada taxa d’atur i la caiguda de les exportacions posen traves al creixement econòmic de Tarragona

Així i tot l’informe de conjuntura de la URV és optimista pel que fa al futur de l’economia tarragonina
Presentació de l'informe de conjuntura de l'economia del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre | Caralp Mariné

 

L'economia de les comarques de Tarragona creix, però amb una sèrie de condicionants que posen en entredit aquestes possibilitats de creixement. L'elevada taxa d'atur, per sobre de la mitjana catalana, la caiguda de les exportacions aquest 2018, i l'alta temporalitat dels contractes temporals, són alguns dels factors que dificulten el creixement. Així es desprèn de l'informe de conjuntura de l'economia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) que s'ha presentat aquest matí a la Cambra de Comerç de Tarragona. Així i tot, l'informe constata que el PIB del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre ha crescut un 20% els darrers cinc anys.

 

Taxa d’atur i ocupació a Tarragona

L'estudi, que se centra en el tercer trimestre de 2018, constata un creixement del nombre de persones ocupades, en un concret d'un 1,8% interanual. La major part de la nova contractació s'ha donat en empreses grans. Les companyies de més de 50 treballadors han representat el 66% del total.

 

Així i tot, però, la taxa d'atur se situa al 13,92%, molt per sobre de la mitjana catalana. Aquest tercer trimestre la taxa d'atur ha augmentat mig punt i es troba cinc punts per sobre de la de Girona i tres per sobre de la mitjana catalana. Aquest, segons Joaquim Margalef, del grup de recerca d'indústria i territori de la URV, és un dels condicionants que posa en entredit aquest creixement econòmic.

 

A més d'una taxa d'atur massa alta, un altre dels indicadors negatius és el fort component de temporalitat estacional dels contractes laborals. Un fet que s'explica per la forta presència del sector serveis lligat al turisme. Segons l'informe, a més, aquests contractes cada cop s'escurcen més. «Més del 50% dels contractes temporals són d'1 a 3 mesos», ha dit Margalef. Amb un predomini important de contractes de menys d'un mes.

 

Segons l'informe el sector industrial és el que manté l'ocupació més estable. Pel que fa al sector agrícola Margalef ha destacat que supera el 5% de la població ocupada, mentre que la mitjana catalana està al 2%. Això s'explica, ha dit, perquè «l'agricultura és el refugi d'ocupació quan no n'hi ha altres sectors productius». Amb tot, però, aquest augment no representa un augment significatiu de la productivitat.

 

Pel que fa a la creació d'empreses l'estudi revela que hi ha un augment de l'oferta empresarial des de 2014 tot i que ha disminuït el nombre de societats creades (anònimes i limitades). Les que, segons Margalef, ofereixen més estabilitat al mercat laboral.

 

Caiguda de les exportacions a Tarragona

A més de l'atur i l'alta temporalitat, s'afegeix un «colofó» més aquest trimestre, ha explicat Margalef. L'economia tarragonina pateix una disminució de les exportacions. Mentre que a Catalunya les exportacions creixen per sobre del 3% a Tarragona disminueixen un 3,7%. A la resta de l'estat espanyol també han augmentat un 4%. Així i tot, el 2017 van créixer molt.

 

Margalef creu que això es deu al fet que la zona és molt «depenent de la indústria química petroquímica». «Pot ser que hagin frenat les importacions de petroli, que les petroquímiques hagin tingut una orientació superior cap al mercat interior o que hagin baixat els nivells de producció», ha detallat Margalef. I ha assegurat que les mitjanes i petites empreses exportadores continuen exportant al mateix ritme.

 

Pel que fa al pes de les exportacions tarragonines al conjunt català, també ha disminuït. Mentre que el 2017 van representar el 12,25%, aquest trimestre de 2018 representen el 10,93% del total. En canvi, el pes de les importacions he augmentat una dècima, i se situa al 14,99%.

 

Habitatge i IPC a Tarragona

El nombre d'habitatges nous acabats augmenta, tot i que a un ritme molt inferior del que ho feia abans de la crisi. Així i tot, a Catalunya per cada habitatge acabat se n'inicien 1,29, en canvi aquí, la xifra és de 0,57. Segons Margalef el que s'ha fet aquests darrers mesos és acabar molts dels habitatges que havien quedat inacabats a causa de la crisi econòmica. En xifres globals, entre 2013 i el tercer trimestre de 2018 es van iniciar 2.072 habitatges i se'n van acabar 3.687.

 

A més d'aquest mercat laboral no molt favorable en comparació amb altres demarcacions els habitants de Tarragona també han de patir un augment de l'indicador dels preus de consum més accentuat que en altres llocs. Aquest augment, segons l'informe, va més ràpid a Tarragona que a l'estat espanyol o a Catalunya, i es deu, sobretot, per l'augment de preus de l'habitatge (6,5%), sobretot del lloguer de residències a la costa, i del transport (6,1%).