Hisenda posa en marxa el formulari per reclamar l'IRPF per maternitat i paternitat

El formulari és vàlid per a aquells que han tingut un fill entre el 2014 i el 2015, i a partir del gener, s'inclouran els que n'hagin tingut el 2016 al 2017
La prestació per maternitat està exempta de pagar IRPF. | CatalunyaDiari.cat

 

Durant la tarda d'avui dilluns, 3 de desembre, l'Agència Estatal d'Administració Tributària, AEAT, ha posat en marxa un nou formulari amb el qual es pot reclamar l'IRPF de la prestació per maternitat i paternitat. Aquest document es pot trobar tant a la pàgina web de l'AEAT com en totes les oficines d'Hisenda.

 

D'aquesta manera es compleix amb la decisió que va prendre el Tribunal Superior quan va declarar que queden exemptes de l'Impost de Renda de les Persones Físiques, IRPF, les prestacions per maternitat i paternitat. Així doncs, segons Gestha, el Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda, gràcies a aquesta nova ajuda prop d'1,1 milions de persones de tot el país es podran beneficiar i la quantitat total de diners a la que ascendirien les devolucions podria arribar a ser de 53 milions d'euros.

 

Procés per reclamar l'IRPF de la prestació per maternitat

A més, des d'Hisenda han indicat que els usuaris que vulguin iniciar el procés de devolució de l'IRPF de la prestació per maternitat hauran d'especificar al formulari els anys en els quals van percebre la prestació. Aquest desembre només els que la van percebre el 2014 i 2015, i a partir del gener, s'inclouran el 2016 i 2017.

 

Per una altra banda, caldrà que indiquin clarament quin és el compte bancari al qual se'ls ha d'abonar l'import a retornar i també ha advertit que no caldrà que el sol·licitant presenti el certificat de la Seguretat Social acreditatiu, ja que aquesta informació es validarà automàticament amb l'AEAT.

 

Els tècnics de l'AEAT seran els encarregats de contrastar degudament tota la informació que es proporcioni a través dels formularis i ho faran, si escau, ingressant en els registres de les declaracions en els anys que s'hagin indicat per poder calcular l'import a retornar.

 

A la web de l'Agència Tributària i a les oficines es trobaran els formularis per reclamar l'IRPF per prestació de maternitat. | Cedida

 

Liquidació provisional a la devolució de l'IRPF

Un cop la informació hagi estat verificada, l'Agència Tributària contactarà amb la persona declarant per tal d'informar-la si li tornaran o no l'import demanat i si creu que cal que sol·liciti una rectificació. A més, segons ha confirmat Gestha, la notificació s'haurà de realitzar a través d'un missatge, SMS, o per correu electrònic.

 

Aquells qui sol·licitin el reemborsament de l'IRPF per la prestació de maternitat i finalment el seu formulari sigui procedent, rebran una liquidació provisional i hauran d'esperar uns mesos perquè Hisenda els faci el dipòsit bancari, juntament amb tots els interessos generats per la demora. Cal recordar que aquest tipus de tràmit només es podrà fer per declaracions presentades a partir de l'any 2014, però pels anteriors no.